Intervisti Riċenti

Bil-Filmat: "Kieku Nista' Iva Jkolli Aktar Tfal..." - Ben Camille Jitkellem Dwar Jekk Hu U Martu Jixtiequx Aktar Tfal!
Il-Qtugħ Tal-Bużbież Fejn Għar Lapsi Qiegħed Iwassal Għal Konsegwenzi Koroh Fin-Natura
Bil-Filmat: "Ħalliet Naqra Impatt Negattiv Fuqi... Rajtu F'Dik Il-Pożizzjoni" - Denise Dalton

Bil-Filmat: "Ftaħt Ħalqi U Żvelajt Min Jien Quddiem Malta Kollha, Inkluż Il-Familja" - Olivia Lilith U L-Bidu Tal-Vjaġġ Tagħha
Bil-Filmat: "Li Tkun Gay Qatt Mhi Għażla" - Olivia Lilith Titkellem Fuq Kellymni

Bil-Filmat: "Li Tkun Gay Qatt Mhi Għażla" - Olivia Lilith Titkellem Fuq Kellymni

X'kellha xi tgħid Olivia dwar min hi u dak li esperjenzat?


"Kumment Li Rajt Ħafna U Vera Ħadt Gost Huwa 'Emozzjonajtuna'..." - Drakard U Lisa Dwar Mużika Mużika

Bil-Filmat: "Jekk Ikollok Unit Stress... Ħa Tħossu Iżjed Dak Il-Unit Stress" - Dr. Mike Tabone

Bil-Filmat: "Nitlaq Għada, Nitlaq Ta' Mitt Sena, L-Unika Ħaġa Li Nixtieq Li Jiktbu..." - Mary Rose Mallia
Bil-Filmat: "Imdorrijin F'Das-Sitwazzjonijiet... Jgħiduli 'Tinkwetax, Aħna Hawn, Ser Tagħmilha, Ma' " - Louisa Enriquez
Bil-Filmat: "Ma Tantx Fadall Organi..." - Louisa Enriquez B'Saħħa U Pożittività Tistqarr Dak Li Għaddiet Minnu
"Bdejt Nistenna Illi Tinkiteb Kanzunetta Li Nħoss Li Verament Toġgħobni U Tolqotni" - Jasmine

Bil-Filmat: "Ġieli L-Animal Welfare... Tefgħu Klieb Fl-Uffiċċji Jiġifieri Jkunu Mimlijin" - Christa Cilia

Bil-Filmat: “Filli Qed Nitkellem, Filli Nara Wiċċi Mal-Bankina... Kelli Wiċċi Kollu Demm” – Renato Jiżvela Dak Li Ġralu Barra Minn Xtutna
"Sibnieha Diffiċli Biex Immorru Lura Għan-Normalità Wara L-Pandemija... Sibna L-Wens Fil-Kumdità Tad-Dar U Taċ-Ċirku Żgħir Ta' Nies" - The Busker
"Qas Ilħaqt Smajt L-Ewwel Ħames Sekondi Li Aċċettajt Mill-Ewwel... Il-Ħsieb Li Kelli L-Opportunità Nkun Parti Minnu Kien Mument Speċjali" - Ryan Hili

"Hi Xi Ħaġa Li Nemmen Li Għandi Nagħmel, Mhux Biss Biex Nuri Lili Nnifsi Bħala Artist, Imma Biex Nikkompeti Għal Malta" - Matt Blxck
"Sitwazzjoni Bla Kontroll U Tal-Biki... Kulħadd Jgħammar U Jħawwad Bl-Addoċċ!" - Jade Borg B'Appell Dwar Ir-Realtà Li Ninsabu Fiha
“Ma Nistax Nemmen Li Wasal Il-Lum, Il-Jum Li Ilna Nippreparaw Għalih Matul L-Aħħar Sena” – Maxine Formosa Gruppetta, Miss Universe Malta
“Illum Il-Ġurnata Ir-Raġuni Prinċipali Għalfejn Nagħmel Il-Mużika Hija Għax Nixtieq Naqsam L-Emozzjonijiet Tiegħi Mas-Segwaċi” – Kurt Calleja
“Karattru Li Ta Spinta Kbira Lill-Karriera Tiegħi U Li N-Nies Għadhom Ifittxu...” – Liem Karattru Li Interpreta Hu Favorit Għal Matthew Sant Sultana?
"Jien M'iniex Persuna Li Nistenna L-Ewwel Tas-Sena Biex Nibda Jew Nibdel Xi Ħaġa F'Ħajti"- Maria Formosa
“Jien Nirreċta Anke Waqt Li Nkun Rieqda Fis-Sodda U Ġieli Anke Kif Inqum, Waħdi Jew Fil-Pubbliku Minn Dejjem Nafni Nirreċta”- Soraya Chetcuti
“Inħares Lejha U Nistaqsi Minn Fejn Iġġib L-Enerġija?” - Stephanie Agius Tgħidilna Lil Min Tammira L-Aktar
“Bla Ma Trid Toħlom Fuq Il-Finali U Fuq Kif Tidher Fuq Il-Palk... Int Tidħol Għal Kompetizzjoni Bil-Ħsieb Li Tipprova Tasal S’hemm” – Lisa Gauci
“Li Tkun Imċaħħad Milli Tara Lill-Familja U L-Ħbieb Mhix Faċli, Però Grat Ħafna Li Kienu U Għadhom Ituni Sapport Kbir” – L-Artist Bravu Shaun Farrugia
"Matul Din Is-Sena Ppruvajna Ħafna Affarijiet Ġodda Sabiex Dejjem Inkunu Inklużi Fis-Soċjetà Bħala Familja" - TwoPapasMalta
“Qatt Tipprova Tkun Xi Ħaddieħor. Dejjem Kun Inti Nnifsek” - Claudio Teuma Castelletti
“Kultant Jiġri Li Persuna Tistħi Tfittex L-Għajnuna... Imma Dawn Huma Realtajiet Li Lkoll Ngħaddu Minnhom” – X’Appell Jgħaddi Dr Nicholas Briffa?
“Issa Bla Dubju Li Nistenbaħ Ħafna Inqas Intossikat” – Intervista Esklussiva Ma’ Jon Mallia
"Wara Snin Twal Ta’ Programmi Kuljum Fuq Ir-Radju U Darba Fil-Ġimgħa Fuq It-TV, Kelli Bżonn Nieqaf Ftit... Nesplora Opportunitajiet Oħrajn"
"Il-Mumenti Li Nqatta' Mal-Familja Dejjem Jibqgħu L-Isbaħ, Minkejja L-Ġenn Ta' Ħajja Li Ngħix" - Andreana Debattista

“Pjanijiet Dejjem Ikun Hemm. Mhux Qegħdin F’Dinja Li Tajjeb Tikxef Ħafna Sigrieti Imma...” – X’Għandu Lest Għall-2023 Nate Darmanin?
"Ħa Jerġa' Jirritorna 'Simpatiċi' Fuq Il-Palk Fl-2023. U Nixtieq Li Nkompli Nkabbar In-Negozju Tiegħi." - Kurt Castillo
"Qatt Ma Kien L-Iskop Li Nirbaħ Iżda Li Nieħu Kemm Nista’ Esperjenza Mill-Kompetizzjoni" – Drakard Ikellimna Fuq Is-Sena 2022
"Meta Bdejt Ninterpreta Lil Rose Naħseb Li Ġejt Influwenzata Nsir Bħalha" - Lara Azzopardi

“Sirna Qisna Aħwa D-Dinamika Li Hemm Bejnietna Hi Waħda Inkredibbli U L-Esperjenzi Li Għext Magħhom S'issa Jibqgħu Mnaqqxin F'Qalbi." – Maria Spiteri
"Ibqgħu Agħmlu T-Tajjeb Ma’ Kulħadd, M’Għandniex Bżonn Il-Milied Biex Ngħinu 'L Xulxin"- Rebecca Dimech
"Mhux Biss Hija Storja Tajba Miktuba B'Malti Mirqum Imma Wkoll Qed Naħdem Flimkien Mar-Raġel Tiegħi Paul Caruana." - Vivienne Caruana
“Jekk Jiġi JD Jitla' Kont Kbir Għall-Ikel. Rossi Nibża’ Li Ttini L-Buzzer L-Aħmar Għall-Ikel Tiegħi” – Lil Min Jistieden Mit-Tim Ta’ Vibe FM Lorenzo?
“Illum Il-Ġurnata Niġu Influwenzati Mill-Midja Soċjali U Nieħdu L-Impressjoni Ta’ Ħajja Perfetta Imma Wara L-Kwinti Hemm Ħafna Iktar Għaddej.”
“L-Imħabba Enormi Li Ttik Tarbija Ma Tistax Tiddeskriviha” – L-Ewwel Milied Tal-Attur Carlos Farrugia B'Tarbija Ġdida Fil-Familja
“Il-Ġenituri Tiegħi Kienu L-Bastun Tiegħi. Insemmihom F’Kollox. Il-Milied M’Għadux L-Istess Għalija” - Stephanie Spiteri
“Ikun Hemm Ħafna Ħsieb U Xogħol Minn Wara L-Kwinti Sabiex Jittella’ Kunċert Ta’ Livell” – Chris Ta’ The Travellers
"Il-Milied Għalija Ġurnata Sagra... Simbolu Ta’ Paċi U Bidu Ġdid." – Kapitlu Tlettax

"Il-Milied Inissilli Ferħ Kbir. Dejjem Għamilt Li Stajt Biex Kull Fejn Kont Inwassal Dal-Ferħ B'Modi Differenti." - Josette Ciappara
“Jista’ Jkun Li Mmur Nirrappreżenta Lil Malta Fil-Eurovision Jew Li Nsir President Ta' Malta” – John Bundy
“Il-Ħajja Tant Għallmitni, Li Llum Nagħraf Min Irrid Jabbuża U Min Le” – Intervista Esklussiva Ma’ Josette Busuttil
"Fost It-Tiżjin U X-Xinxilli Hemm Ħafna Nies Li Jħossu Dlam Kbir F’Ħajjithom... Nifhem Għax Jien Ukoll Nitnikket F’Dawn Iż-Żminijiet" - Maria Muscat
"Se Nagħti L-Aqwa Tiegħi Fuq Dak Il-Palk Għax Jien Inħobb Ħafna Lil Pajjiżi" – Gaia Gambuzza
"Ara Doris!" - Ta' Eileen Montesin Mis-Sibt Li Ġej Fuq NET

"Ara Doris!" - Ta' Eileen Montesin Mis-Sibt Li Ġej Fuq NET

Eileen Montesin lura b'sitcom ġdid waqt Family Affair


"It-Tfal Għalija Jiġu L-Ewwel u Qabel Kollox Però Ma Nemminx Li Għandek Twaqqaf Dak Kollu Li Jkollok F’Ħajtek...Nemmen Fil-Bilanċ" - Maria Luana
"Kienu Emozzjonati Ħafna...Ħassewhom Veru Xxurtjati Li L-Istorja Tagħhom Ġiet Mibdula F'Diska Li Eventwalment Rebħet Il-Festival" - Kurt Calleja
"Wara L-Festival Kellna L-Istess Mistoqsija...Ma Nħobbu Neskludu Xejn Imma..." - X'Taħsbu Li Jmiss Għal Kantera?
"Xi Ħaġa Li Qatt Ma Bsart Li Possibbli Nagħmel...Inħobbha Dik Il-Ftit Aktar Għax Kienet Kanzunetta Li Kelli Nitgħallem F'Erbat Ijiem!” - Drakard
"Kull Kelma Li Fiha Tlissen Tbatija u Wġigħ Mhux Biss Li Ħassejt Jien Iżda Ħafna Nies Oħra Bħali" - Claudia Faniello
“Meta Ħa Nitgħallmu Ma Nippuntawx Subgħajna?”- Charlene Shead

“Meta Ħa Nitgħallmu Ma Nippuntawx Subgħajna?”- Charlene Shead

“Riċentament għaddejt minn esperjenza li weġġgħetni ħafna.”


Il-Mara Maltija Li Qiegħda Teduka Lin-Nies B’Dokumentarju Mill-Ekwador!

“Ħafna Nies Sfortunatament Jaħsbu Li Dawn It-Tip Ta’ Ħwienet Huma Tal-Imbarazz.”- Samira Axiak F’Intervista Esklussiva
"Dak Il-Ħin Ma Kontx Naf Li L-Profil Ġie Misruq u Li Ma Kinitx Hi Li Qed Tkellimni" - Miss Malta u Miss Gwida Hannah Giacchino
"Kienet Esperjenza Intensa...Kuntent Li Ġrejt Wara L-Ħolm u L-Passjonijiet Tiegħi" - Minn Malta's Got Talent Għal Karriera Professjonali!
"Ngħidilkom Il- Verità Bżajt Naqra, Iżda Fl-Istess Ħin Kont Ferħana Li Ma Kellix Għalfejn Nibqa' Nistenna..." - Lisa Gauci
"Jekk Hemm Xi Ħadd Li Qiegħed Ibati Fis-Silenzju...u Qiegħed Iżomm Lura Milli Jagħmel Dak Li Jixtieq, Jerġa’ Jaħsibha" - Ryan Hili
"Ma Nistax Ngħid Li L-Karattri Tagħna Mhux Differenti... Imma Inħoss In-Nuqqas Tiegħu" - Danica Muscat U Kapitlu 13
“Kelli Bżonn Nieqaf, u Nara X’Inhu Għaddej Madwari u Kif Ser Nagħmel Biex Inkun Aħjar.” - Franklin Calleja
"Għandna Napprezzaw Lill-Maħbubin Tagħna, Dawk Li Għadhom Magħna u Dawk Li M’Għadhomx, Għal Dejjem" - Norbert Bondin

"Xi Kultant Issibha Diffiċli Biex Terġa’ Tqum Lura Fuq Saqajk, Iżda Għall-Mużika Nagħmel Kollox." - Nicole Frendo
"Wara L-Pandemija Li Għaddejna Minnha, 'Dak Kien Żmien' Ħa Tkun Bħal Xarba Friska Li Tmur Tajjeb Mal-Udjenza.” - Mykill ft. Lyndsay u Kalakku
"Aħna Kollha Tfajliet B’Opinjonijiet Differenti, U D-Diskussjonijiet Storbjużi Bejnietna Ma Jonqsux" - Il-Grupp MARA
"Il-Futur Hu Xi Ħaġa Li Ninsab Veru Ħerqan Għalih...Qed Tersaq Iktar Qrib Il-Ġurnata Li Nitlaq Minn Malta" - Kyle George
"Kien Hemm Ħafna Mumenti Wara L-Eurovision Fejn Ħassejtni Naqta' Qalbi Mill-Mużika u Nkun Irrid Nieqaf Imma Mbagħad Jiġri Xi Ħaġa..." - Kurt Calleja
"Persuna Li Nġib Quddiem Għajnejja Qabel Nitla' Fuq Il-Palk Huwa N-Nannu, Li Dejjem Kien Ikun Preżenti Għal Kull Avveniment" - Kelly Marie Cassar Hili
"It-Tajjeb u L-Ħażin Kollu Li Ġabet Magħha Dik L-Esperjenza, Għenitni Biex Inkun Iktar B'Saħħti Llum Il-Ġurnata" - Gaia Cauchi
“Beda Jgħajjatli ‘Pa, Attent Għax Jekk Taqa’ Ħa Tmut Hemm!’ Imma Kelli Nagħmilha, Ma Kienx Hemm Mod Ieħor.” - Colin Micallef
“Anqas Mal-Bniedem Ikollu Esperjenza, Aktar Idum Jgħum Fid-Dlam. Sakemm Isib Dak Ir-Raġġ Tad-Dawl..." - Haley Azzopardi
“U Le, Ma Ngħidx Li Ħa Nsir Influencer. Anka L-Kelma Influencer Ma Tantx Togħġobni...” - Keith Demicoli

“Aktar Faċli Nitla’ Fuq Palk Quddiem Sala Mimlija Nies, Milli Ġo Kamra F’Konversazzjoni Ma’ Ftit Persuni." - Joseph Refalo
"Kien Ta’ Kuraġġ u Sostenn Kbir Għalina Li Ngħatajna L-Fiduċja Anke Tal-Poplu u Ġejna T-Tielet Post." - Kantera
"Xtaqna Nesprimu L-Frustrazzjoni u D-Dieqa Li Ħassejna F'Dawn Iż-Żminijiet" - Il-Grupp Oxygyn

"Kont Naf Li Dik Kienet Tkun Ix-Xewqa Tiegħu...Sal-Lum Stess Inħossni Mbellħa Bija Nnifsi" - Victoria Sciberras
"B’Għajnejn Bla Preġudizzji Nistgħu Naraw Il-Ġmiel F’Xulxin... Nixtieq Nagħti Leħen Lil Min M’Għandux.” - Claudia Faniello
"Għandna Nkunu Kburin Bil-Lingwa Tagħna, Ngħożżuha u Nipproteġuha, Għaliex Hija Unika F’Kull Sens Tal-Kelma." - Cherylis
“L-Imħabba Għall-Mużika Hija B'Saħħitha Fil-Familja Tiegħi...Minn Dejjem Kellha Rwol Importanti Fit-Tfulija Tiegħi u Ta’ Ħuti." - Cheryl Camilleri
"Konna Ilna Ngħidu Bejnietna Li Xtaqna Li Xi Darba Jkollna Kanzunetta Tagħna Oriġinali Bil-Malti" - Bloodline
"Realtà Li Kull Wieħed u Waħda Minna Ngħixu... Mingħajr Ma Nindunaw Jew Aħjar Wisq Nagħtu Każ." - Bernie & Pod u Fiona Cauchi
"Karba Għal Iktar Empatija Bejn Ġnus, Razez u Popli Li Għalkemm B'Differenzi Kulturali, Kollha Qegħdin Fl-Istess Baħar" - Il-Grupp Avenue Sky
“L-Imħabba Lejn L-Ikel Ġiet Awtomatikament… Illum Il-Ġurnata Ma Nimmaġinanix Nagħmel Xi Ħaġa Oħra.” - Ramona Farrugia Preca
“F’Dawn Is-Sitt Xhur Jekk Rajt Żewġ Bullettini Tal-Aħbarijiet F’Daqqa, Ħafna...” – Keith Demicoli Issa Li M’Għadux Jaqra L-Aħbarijiet
"Din Is-Sena Nixtieq Li Nkompli Nitgħallem Kif Inkun Missier Tajjeb..." - Fabian Demicoli Dwar L-2022
"Mill-Pandemija Tgħallimt Li Trid Tgħaddi B'Li Jkollok Anka Meta Tispiċċa Kważi B'Xejn..." - Rachel Micallef Dwar Is-Sena 2021
"Fl-2022, Għandna Ftit Moviment Mhux Ħazin Fil-Familja... Qed Nistennew Tarbija Ta' Xi Ħadd Viċin"- Theresa Ann Cachia
"Kienet Iebsa Ħafna Però Għenitni Ħafna Nġib Ħajti Lura Għan-Normal... L-2022 Ġiegħlitni Nħares u Napprezza Aktar Lili Nnifsi" - Cel&Sacco
“Hemm Tliet Affarijiet Li Ġraw Din Is-Sena Li Huma L-Aktar Speċjali Għalija.” - Maxine Pace
“Ħassejtni Anzjuża Ħafna, U Kont Tlift Il-Motivazzjoni Kollha” – Enya Magri Dwar L-2021!

“Ħassejtni Anzjuża Ħafna, U Kont Tlift Il-Motivazzjoni Kollha” – Enya Magri Dwar L-2021!

Iżda mhux kollox negattiv, Enya tħares lejn il-ħajja minn lenti pożittiva!


"L-Esperjenzi Fil-Ħajja Dejjem Jgħinuk Biex Titgħallem Minnhom. Kelli Esperjenzi Ftit Li Xejn Koroh Din Is-Sena" - Henry Zammit Cordina
"Sena Li Tatni L-Ħelu Imma Anki L-Morr... Nirringrazzja Lill-Familja, Il-Ħbieb Tal-Qalb u Kollegi Li Kienu Hemm Għalija" - Debbie Scerri
“Kienet Sena Mimlija Minn Kollox, Bħal Kulħadd Naħseb” – George U Hilda Curmi Jkellmuna Dwar Is-Sena Li Għaddiet
“Jien Dejjem Inħobb Nisfida Lili Nnifsi U Nipprova Affarijiet Ġodda” – Nicole Hammett

“L-Ikbar Sfidi Li Kelli Matul Is-Sena Li Għaddiet Kienu Meta T-Tifla Ħarġitli Pożittiva Għall-Covid Fi Frar Li Għadda” – Elaine Sammut Dwar L-2021
"L-2021 Kienet Sena Li Fl-Aħħar Għamilt Xi Ħaġa Għalija Nnifsi" - Julie Pomorski

“Qed Naħdem Fuq Proġett Li Ser Jidher Fuq It-Televiżjoni Lokali Malti Għal Din Is-Sena” – Christian Arding
"Tgħallimt Aktar X'Iġifieri Tkun Missier... L-Irwol Tiegħi Bħala Missier Ma Nibdlu Ma' Xejn" - Clayton Pace

"Lejlet L-Ewwel Tas-Sena Nħobb Ħafna Li Nkun Fuq Il-Palk" - Glen Vella

"Lejlet L-Ewwel Tas-Sena Nħobb Ħafna Li Nkun Fuq Il-Palk" - Glen Vella

Għaxar snin wara r-rebħa tiegħu fil-Eurovision, l-2021 kienet speċjali mmens!


"F'Dan L-Istaġun Tal-Festi Ovvjament L-Aktar Li Nimmisja Hija L-Preżenza u L-Imħabba Tal-Familja Kollha Tiegħi." - Lawrence Gray
“Waqt Is-Serata Inġib Nies Fil-Bżonn U Tarahom Jiftħu Ir-Rigali Bil-Ferħ Fuq Wiċċhom” – Ivan Gaffiero F’Jum Il-Milied
"Bħal-Lum Sena Sirna Nafu Li Ħa Jkollna Tarbija, u Dan L-Ewwel Milied Li Ħa Nqattgħu Magħha."- Raquel Galdes Briffa
"L-Isbaħ Milied Ta' Ħajti Kien Meta Twelidli T-Tifel... L-Isbaħ u L-Iktar Mhux Mistenni" - Shasha Fabri
Tradizzjonijiet Simili Fost Dawn Il-Kantanti Ta' Mużika Mużika - Araw X'Qalulna Dwar Il-Milied!
"L-Ewwel Darba Li Dħalt Uffiċjalment Għand Simone Kien Il-Milied, u Kont Liebes Ta’ Father Christmas!" - Ivan u Simone DeBattista Jirrakkuntaw!
“Jien Il-Milied Inħobb Inqattgħu Ħafna Mal-Familja U Issa Iktar U Iktar Li Lenny Qed Jifhem” - Danita
L-Għaqda Tirrenja U S-Sorpriżi Ma Jonqsux Mis-Semifinalisti Ta' Mużika Mużika - Araw X'Qalulna!

“Biex Nagħmel Id-Dawl Biss Nieħu L-Isbaħ Sitt Sigħat” – Malcolm Pisani Magħruf Għalkemm Iħobb Il-Milied, L-Armar U Dawn Il-Festi
“Fil-Bidu Ta’ Din Is-Sena... Tlift Liż-Żewġ Nanniet Tiegħi F’Temp Ta’ 7 Ġimgħat... L-Ewwel Milied Mingħajrhom” – Michela Galea
"Nistqarr Ukoll Li Aktar Nidħol Fl-Ispirtu Tal-Milied Meta Xi Ħadd Iġibli..." - Ara Kif Tista' Tikkuntenta Lil Pierre Cordina Għall-Milied!
"L-Affarijiet Materjali M’Huma Xejn Għax Kollox Imur u Jiġi... L-Iktar Ħaġa Prezzjuża u Importanti Għalija Hi L-Familja" - Christine Haber
Kulħadd B'Ċelebrazzjoni Differenti Iżda Xorta Waħda Żmien Speċjali Għas-Semifinalisti Ta' Mużika Mużika!

“Il-Milied Inħobbu Ħafna... Bla Ma Rrid Hija Festa Li Ġġibli Ferħ U Nostalġija” – Chanelle Cardona

“Kienet Tkun Il-Ġurnata Fejn Il-Ġenituri Tiegħi Jixtruli R-Rigal Prinċipali Tas-Sena!” – Philip Vella Jkellimna Dwar Dawn Iż-Żminijiet
“It-Tfal Saru Jħarsu Lejn Dawn Il-Festi B’Mod Differenti Minn Kif Konna Narawhom Aħna” – Mark Spiteri Lucas
Kurżitajiet Varji Dwar Uħud Mis-Semifinalisti Ta' Mużika Mużika Dwar Il-Milied
“Meta Jasal Żmien Il-Milied, Min Jafni Sew Jista’ Jgħidlek Li Andreana Issir Ftit Iktar Tifla Mis-Soltu” – Andreana DeBattista
B'Intervista: Ike U Kaya Jinsabu Ftit Jiem 'Il Bogħod Milli Jtajru L-Bandiera Maltija F'Pariġi

“Inħossni Onorat Li Ġejt Fdat B’Dan L-Eżerċizzju...” – Ray Bi Rwol Speċjali Ferm – X’Ħa Jkun Qed Jieħsu Ħsieb?
“Meta Qaluli Li Ray Ser Jippreżenta Miegħi, Bdejt Naħseb Li...” – Ron Fuq Mustaċċuni
“Hi Ffissata Fuqu U Harry Il-Ħin Kollu Moħħu Biex Jilgħab Magħha. Veru Ħelwin.” – Ira Tkellimna Dwar Ir-Relazzjoni Tat-Tfal Tagħha U Dak Li Jħobbu
“Nemmen Li Għal Pajjiżna U Għall-Istazzjon Nazzjonali Kien Pass Tajjeb Li Kantant Wara L-X Factor Malta Jmur Għall-Eurovision, Però...” – Howard Keith
“Wara Li Għamilt Test U Ġejt Negattiv, Ħsibt Li L-Kbir Għadda, Però Ma Kienx Hekk” – Ivan Grech Dwar L-Esperjenza Tiegħu Mal-Covid-19
Xi Jħobb Isegwi Dr. Mark Sammut Ic-Chairman Il-Ġdid Ta' PBS? - Ara X'Kellu X'Jgħidilna!
“Kienet Sorpriża Akbar Għaliex Lanqas Biss Kont Beħsiebni Nissottometti” – Cherylis Dwar L-Esperjenza U R-Rebħa Tagħha Fil-KKI

"Is-Saħħa Tal-Mużika Tegħleb Il-Ħajt Tal-Lingwa u Tista' Twassal Il-Messaġġ Xorta." - Skald Isemmgħu L-Lingwa Maltija Fil-Portugall
"Se Nkun Qed Inħabbar Tibdil Fir-Restrizzjonijiet Tal-Ivjaġġar F'Malta" - Chris Fearne
Intervista B’Filmat: “Wara DAR Bjorn 2 Nixtieq Li Jkollna Bjorn Junior” – Bjorn Formosa

“It Was Time... Jien Kien Ilni Naħsibha Fil-Verità” – Angie Titkellem Fuq Il-Proġett Il-Ġdid
“Spiċċa Biex Kisser Il-Linfa Li Għandna Fil-Kamra Tal-Banju. Jien Min-Naħa L-Oħra Ma Stajtx Nemmen” - Clara Dwar Meta Skoprew Li Ħa Jsiru Ġenituri
"Lanqas Aħna Ma Konna Nobsru Li Simpatiċi Kien Ser Ikun Kbir Daqshekk" - Frida Cauchi Li Kienet Tagħmel Il-Parti Ta' Dora!
“Inħoss Li Dawn Ma Jafux Jagħmlu Distinzjoni Bejn Amber L-Artista U Amber Ir-Radio Host” – Amber Taqsam Il-Ħsibijiet Tagħha

“Għamilna Cut-Off Date Bejnietna Fejn Kellna Niddeċiedu Hux Ha Nagħmluh Jew Le” – Joseph Ta’ Liquorish
"Ma Jistenna Xejn Ħlief Uħud Mill-Aqwa Li Għandna Fuq It-Television Lokali Bħalissa. Naturali U Sinċiera" - Charles Stroud Fuq Ulied Il-Lejl
Intervista: Ġo Film Barrani Darba Ħasbu Li Frida Cauchi Għandha 12-il Tifel U Tifla!

“Ilni Nsegwi Liquorish Minn Meta Kont Fil-Primarja U Dejjem Xtaqt Immur U Spiċċajt Irbaħt” – Lukas Ir-Rebbieħ Ta’ Liquourish
Intervista: “Minn Dejjem Xtaqt Li Nkun Omm” – Clara Fuq Ir-Rivista GWIDA Ta' Għada L-Ħadd
B'Intervista: "Minn Dejjem Bqajt B'Dik Ix-Xewqa Li Xi Darba Nerġa' Nagħmel Ir-Ritorn Tiegħi" - Malcolm Pisani
“Ilni Nkanta Għal Diversi Snin Fil-Funerali Imma Daż-Żmien Tal-Covid-19 Jibqa’ Dejjem Immarkat F’Moħħi… ” - Romina Vella

B'Intervista: “Il-Kant U L-Mużika Huma N-Nifs Li Bih Jien Ngħix” - Debbie Scerri

B'Intervista: “Il-Kant U L-Mużika Huma N-Nifs Li Bih Jien Ngħix” - Debbie Scerri

Illum il-ġurnata titpaxxa wkoll bil-vuċi ta' bintha Nicole!


"Qattajna Ħafna Ħin Nesperimentaw Bl-Ikel" - B'Hekk Issa Tista’ Dduq L-Ikel Ta’ Valentina U Carlo!

“Għadu Żgħir... Permezz Tar-Relazzjoni Tagħna Sar Iħobb U Jemmen Fih Innifsu Ukoll” – Ivan Gaffiero Dwar Ir-Relazzjoni Mal-Partner Tiegħu
"Il-Mara Fl-Isport Tista’ Tkun Esperta Ukoll La Darba Tagħmel Xogħolha Sew" - Joanna Camilleri

"Il-Mara Fl-Isport Tista’ Tkun Esperta Ukoll La Darba Tagħmel Xogħolha Sew" - Joanna Camilleri

Mis-suċċess fil-judo għas-suċċess fil-qasam tal-ġurnaliżmu sportiv!


“Dakinhar Tal-Finali Kelli Ferħa Doppja Għax Skoprejt Li Ser Nerġa’ Nsir Missier” – Jomike Dwar Meta Skopra Li Ġejja Tarbija Oħra Fid-Dinja
Intervista: “Iltqajna Fil-Bidu Tal-Pandemija! Dak Iż-Żmien Ħajti Nbidlet...” – Pierre Cordina
Intervista: “Konna Spiċċajna Bla Dar Fejn Noqogħdu U L-Vjaġġ Tiegħi Bħala Missier Beda Bi Tbatija...” – Ivan Gaffiero
Intervista: “Meta Sirt Naf Li Ħa Nkun Missier Kienet Xi Ħaġa Vera Sabiħa U Kont Vera Ferħan” – Mark Spiteri Lucas

Intervista: “Meta Sirt Naf Li Ħa Nkun Missier Kienet Xi Ħaġa Vera Sabiħa U Kont Vera Ferħan” – Mark Spiteri Lucas

Proprju f'jum il-missier nippreżentawlkom din l-intervista wara li ħareġ kanzunetta lil bintu!


Intervista Bil-Filmat: “Peress Li L-Ġenituri Tiegħi Ma Setgħux Jiġu Għamilt Prova Quddiemhom U...” – Glen Vella

Intervista Bil-Filmat: “Peress Li L-Ġenituri Tiegħi Ma Setgħux Jiġu Għamilt Prova Quddiemhom U...” – Glen Vella

L-intervista ser tiġi ppublikata sħiħa nhar il-Ħadd 4 t’April fir-rivista GWIDA


Intervista: Ara X’Istrumenti Taf Iddoqq Lara Azzopardi!

Għaliex Għadna Ma Smajniex Il-Kanzunetti Ta' Mużika Mużika? - Id-Direttriċi Ta' Festivals Malta, Annabelle Stivala Tikkummenta...

Intervista Bil-Filmat: Charles U Ron Jgħinu Tfal Orfni Jiftħu Kafetterija U Negozju Tagħhom

It-Tama Għal Sena Aħjar Tispikka Fost Dawn Il-Parteċipanti Ta' Mużika Mużika!
“Aħna Applikajna Individwali Għal Dan Il-Programm...” – Ike U Kaya

“Kien Hemm Żmien Fejn Waqaft U Żgarrajt Imma Erġajt..." – Il-Kaboċċ

Aspettattivi Mill-Isbaħ Fost Dawn Il-Parteċipanti Ta' Mużika Mużika!

“Li Tirnexxi Ma Jfissirx Li Tirbaħ Jew Tieħu Premju Imma Li Tkun Kuntenta Li Għamilt Il-Massimu Tiegħek...” – Yulan Law
Pożittività Għas-Sena 2021 Għal Dawn Il-Parteċipanti Ta' Mużika Mużika!

“Ma Nixtieqx IIli T-Tieġ Tiegħi Jkun Bilqiegħda... Jien Stess Ma Nafx Noqgħod Bilqiegħda” – Alana Bondin Dwar Il-Fatt Li Pposponiet It-Tieġ
Orizzonti Ġodda Mistennija Għal Dawn Il-Parteċipanti Ta' Mużika Mużika

L-Imħabba Tispikka F'Modi Differenti Għal Dawn Il-Ħames Parteċipanti Ta' Mużika Mużika Dan Il-Milied!

Jum B'Differenza Għal Dawn Il-Ħames Parteċipanti Ta' Mużika Mużika Dan Il-Milied!

“Niftakarni Noqgħod Għassa Billejl Taparsi Rieqda Sakemm Nara Min...” – Soraya Queen

"Nibda Naħseb Minn Xi Xahar Qabel Biex Narma U Dejjem Inkun L-Ewwel Waħda Mit-Triq Tagħna" - Kaya

X'Hemm Komuni Għal Dawn Il-Ħames Parteċipanti Ta' Mużika Mużika Dan Il-Milied?

“B’Xi Mod Nies Li Weġġgħuni Jindunaw Li Ħfirtilhom” – Nicholas Borg Bonaci B’Xewqa Mill-Isbaħ F’Dan Il-Jum Għażiż
Aspett Partikolari Jispikka Għal Dawn Il-Ħames Parteċipanti Ta' Mużika Mużika Dan Il-Milied

Bil-Filmat: "Il-Wirt U L-Arkitettura Ta' Malta Huma Inkredibbli!" - Dr. Michelle Castelletti - Id-Direttriċi Artistika Ta' The Three Palaces
Bil-Filmat: "Kieku Kelli Niltaqa' Magħha Nirringrazzja Talli Salvatli Ħajti" - Emma Qed Tfittex Pazjenta Li Għinitha Tgħix Mill-Ġdid
“Jidher Li N-Nies Jista’ Jkollhom Spazju Biex Jibqgħu Jesprimu Ruħhom Quddiem Udjenza Kbira U Allura Effettiva.” – Peppi Azzopardi
Bil-Filmat: “Il-Ħajja Trid Tibqa’ Għaddejja” – Nitkellmu Ma’ Koppja Li Ser Jiżżewġu Jumejn Oħra

Bil-Filmat: “Il-Ħajja Trid Tibqa’ Għaddejja” – Nitkellmu Ma’ Koppja Li Ser Jiżżewġu Jumejn Oħra

X'kellhom jagħmlu biex jobdu r-regolamenti l-ġodda? Nicolette u Daniel jgħidulna minn xix għaddew...


"Aħna Nibku... Imma Nerġgħu Nqumu Fuq Saqajna Aktar Sodi" - Xewqat Sbieħ Lil Stephanie Chircop Mingħand Oħtha Nadine
B'Filmat Esklussiv: "Jien Mibegħda F'Qalbi M'Għandi Lejn Ħadd" - Angela Coleiro

B'Filmat Esklussiv: "Jien Mibegħda F'Qalbi M'Għandi Lejn Ħadd" - Angela Coleiro

Numru ta' intervisti u għada fuq Xarabank ukoll! X'ġara?


"Hemmhekk Iva, Taħkimni L-Biża’ U Tixxokkjani" - Angela Agius

"Hemmhekk Iva, Taħkimni L-Biża’ U Tixxokkjani" - Angela Agius

Il-passatemp li jista' jkun perikoluż tagħha


"Ma Setgħetx Temmen X’Kienet Qed Tara" - JD Patrick

"Sirt Nevita Li Nikkritika Jew Ngħaddi Kummenti” - Jessika

"Sirt Nevita Li Nikkritika Jew Ngħaddi Kummenti” - Jessika

L-għalliema tal-Ispanjol li rrappreżentat lil San Marino fil-Eurovision!


"L-Importanti Li N-Nies Jekk Iħobbuna Tajjeb Jew Joboduna Tajjeb Ukoll" - Mark Laurence Zammit

"L-Importanti Li N-Nies Jekk Iħobbuna Tajjeb Jew Joboduna Tajjeb Ukoll" - Mark Laurence Zammit

Nippreferu li jħossu mibgħeda jew rabja milli ma jħossu xejn.


Kayden Paul - Ġuvni Ta’ 13-Il Sena Jaħdem il-Karrijiet tal-Karnival!

Kayden Paul - Ġuvni Ta’ 13-Il Sena Jaħdem il-Karrijiet tal-Karnival!

Minn fejn ġiet il-ħajra tiegħu għall-karrijiet tal-Karnival?


“Ferraħt Ħafna Tfal U Adulti Li Jkunu Għaddejjin Minn Xi Mard Jew Żmien Ikrah" – Fabian Scerri de Carlo

Minn Sitwazzjoni Kerha, Jirnexxielu Jiskopri Żewġ Talenti Mill-Isbaħ!

Minn Sitwazzjoni Kerha, Jirnexxielu Jiskopri Żewġ Talenti Mill-Isbaħ!

Robbie Pace jgħallimna kemm fil-ħajja m’għandna naqtgħu qalbna qatt!


“Meta Kont Żgħira Kont Inħoss Li Rrid Inkun Differenti Mill-Oħrajn” – Marvic Cordina

“Meta Kont Żgħira Kont Inħoss Li Rrid Inkun Differenti Mill-Oħrajn” – Marvic Cordina

Marvic tagħti parir lil dawk in-nies li dejjem qagħdu lura milli jwettqu dak li joħolmu!


Rio Dwar Ommu Miriam Christine: "Nifhem Kemm Hu Diffiċli Li Tasal Fejn Irnexxielha Tasal Hi"

“Minn Dejjem Kont Showman U L-Kamera Ma Ddejjaqnix!” – Rudy Catania

“Minn Dejjem Kont Showman U L-Kamera Ma Ddejjaqnix!” – Rudy Catania

L-attur Rudy Catania jkellimna dwar tliet irwoli għal qalbu!


Michela Galea: "Kont Mgħobbija B’Ħafna Ħsibijiet Negattivi"

“Minkejja Li Għaddejt Minn Ħafna F’Ħajti, Inħossni Persuna Ffortunata.” – Rebecca Paris

“Minkejja Li Għaddejt Minn Ħafna F’Ħajti, Inħossni Persuna Ffortunata.” – Rebecca Paris

Mir-reċtar, għall-iżjed affarijiet għeżież għaliha u dwar festa li ma togħġobhiex!


Kieku Mario Micallef Għandu Poter Maġiku - X'Jagħmel?

Kieku Mario Micallef Għandu Poter Maġiku - X'Jagħmel?

Messaġġ ta' min wieħed jisma' minnu!


"Kont Muġugħ U Għaddejt Minn Żmien Diffiċli" - Quinton Scerri

"Bis-Sabiħ U L-Ikrah Tiegħu, Iġibli Ħafna Paċi F'Qalbi Dan Iż-Żmien" - Kevin Borg F'Jum Il-Milied

"It-Telfa Ta’ Missieri Kienet Proprju F’Dawn Iż-Żminijiet" - Janice Mangion

"Il-Milied Dejjem Għamilt Minn Kollox Biex Inkunu D-dar" - E.T. Dr. George Vella

"Il-Milied Dejjem Għamilt Minn Kollox Biex Inkunu D-dar" - E.T. Dr. George Vella

Il-President jiktiblek messaġġ għal dawn iż-żminijiet ta' festi!


Claudia Faniello: "Sentejn Ilu Kienet L-Ewwel Ikla Li Qattajt Mal-Familja Kollha"

Miriam Christine: "Din Is-Sena Naħseb Diġà Rċevejtu R-Rigal Li Xtaqt..."

"Hawn Min Għandu Lsienu Kiefer, Jiġġudika..." - Quinton Scerri
Stephanie Spiteri: "F'Marzu Li Għadda T-Tobba Qalulna Li Ma Baqa' Xejn Iktar Xi Jsir"
“Kont Persuna Mistħija Ħafna U Ftit Li Xejn Kont Nissoċjalizza!”

“Kont Persuna Mistħija Ħafna U Ftit Li Xejn Kont Nissoċjalizza!”

L-għan ta’ Tonio Vella hu li jara lill-udjenza tieħu pjaċir!


Stephanie Spiteri: "2020 The Big 50... Ooops Mhux Suppost Ngħid Hux Għax Jien Mara..."

Maria Muscat La Barokka: "Dejjem Qrib Uliedi, Għaliex Għalihom Ngħix..."

“Int L-Isbaħ Rigal Li Qatt Irċevejt U Li Qatt Se Nirċievi F’Ħajti!” – Sarah Camilleri

Intervista Ma’ Carlos Farrugia – “Kien Kristu Li Ressaqni Lejn It-Teatru...”
Intervista Ma’ Clayton Saliba – "Minn Sempliċement Kwotazzjoni Żviluppat Paġna Ħajja."

Joseph Armani: "Ser Inkun Qed Intemm Il-Karriera Ta’ DJ Wara 25 Sena Ndoqq"

Denzel Jo Probabbli L-Ewwel DJ Żgħir Li Qatt Daqq F’Unite For Tomorrowland

Il-Ballun Kontra L-Kitarra - L-Isfidi Ta' Bejn Kevin Paul U Rowen

Il-Ballun Kontra L-Kitarra - L-Isfidi Ta' Bejn Kevin Paul U Rowen

Dawn it-tnejn meta jkunu flimkien inisslu tbissima lil kulħadd!


Kevin Paul Nafuh Dejjem Bil-Kitarra Imma Dan L-Aħħar Kellu Sfida

Luke Chappell: "L-Esperjenzi Personali Jaffetwani B’Mod Diffiċli Ħafna"
Joseph Armani Spiċċa Arrestat Ġewwa R-Russja

Joseph Armani Spiċċa Arrestat Ġewwa R-Russja

X'jiżvela aktar dwar dak li għadda minnu?


Rowen Muscat - Il-Plejer Li Kellu Jitgħallem Idoqq Il-Kitarra F'24 Siegħa

Rachel Lowell Tgħid Li Tħossha "Iż-Żgħira F'Dinja Adulta"

Nathaniel Attard: "Wara Kollox Kulħadd Ikollu Burdati Differenti..."

Nathaniel Attard: "Wara Kollox Kulħadd Ikollu Burdati Differenti..."

Spiċċa jkanta fuq il-burdati... imma hu jgħaddi minn burdati?


Intervista Ma’ Mariella Mizzi – Minn Għalliema Għal Nutar

Intervista Ma’ Mariella Mizzi – Minn Għalliema Għal Nutar

Tipprova ssiefer kull sena biex tara kull serata tal-Eurovision.


Kelmtejn Mal-Attur u Preżentatur Ronald Briffa – Il-Bidu Ta’ Kollox Kien It-Teatru

Kelmtejn Mal-Attur u Preżentatur Ronald Briffa – Il-Bidu Ta’ Kollox Kien It-Teatru

M’hemmx wisq differenza bejn Ron li jidher fuq il-midja u Ron fir-realtà.


Jason Zerafa Jkellimna Dwar Division 7 - Tgħid Jiżvela X'Għandna Nistennew?

Jason Zerafa Jkellimna Dwar Division 7 - Tgħid Jiżvela X'Għandna Nistennew?

L-istorja tkompli ssir aktar u aktar interessanti... x'ħa jiġri?


Andonia Mallia Titkellem Magħna Dwar Il-Kanzunetta Li Ddedikat Lil Ommha U Lil Oħtha Fit-Tieġ

Intervista Ma’ Charlene Mercieca – Il-Marda Tal-Kanċer Iġġegħilha Terġa’ Tikkunsidra L-Prijoritajiet Tagħha

Philip Vella – Ir-Rebbieħ Tal-Għanja Tal-Poplu Ta’ Din Is-Sena B’Karriera Twila Ta’ Suċċessi

Esklussiva: Hector Bruno U R-Ritorn Tiegħu Fuq Il-Palk!

Esklussiva: Hector Bruno U R-Ritorn Tiegħu Fuq Il-Palk!

Min ispira 'l Hector biex jibda l-karriera tiegħu?


Jaqaw Cherylis U Mikhail Ta' Dwett M'Għadhomx Ikantaw Flimkien?

Jaqaw Cherylis U Mikhail Ta' Dwett M'Għadhomx Ikantaw Flimkien?

Ħafna qed jistaqsu x'ġara mill-proġett ta' dawn it-tnejn flimkien!


Claire, Clare U Pauline Lesti Għad-Disa' Staġun Ta' Ilsien In-Nisa

X'Kellhom Xi Jgħidulna L-Protagonisti Tas-Sensiela L-Għarusa?

Intervista Ma’ Jeremy U Joslyn – Il-Koppja Li Tħaddan Twemmin Politiku Differenti

Intervista Ma’ Jeremy U Joslyn – Il-Koppja Li Tħaddan Twemmin Politiku Differenti

L-aħħar elezzjoni kienu qed jissieltu għall-partiti opposti!


Intervista Ma' John Bundy: Jiżvela Li Qed Jippjana U Jaħdem Bis-Sħiħ Biex Jirritorna

Andrea Cassar: "In-Nies Dejjem Ikunu Kurjużi Dwar Kif Nagħżlu D-Destinazzjoni. Il-Proċess Huwa Kkumplikat Ħafna"

Andrea Cassar: "In-Nies Dejjem Ikunu Kurjużi Dwar Kif Nagħżlu D-Destinazzjoni. Il-Proċess Huwa Kkumplikat Ħafna"

Il-preżentatriċi omm titkellem dwar l-irwoli differenti u ftit kurżitajiet dwar il-program ukoll.


Intervista Ma' Eliana Gomez Blanco: "Tant Fraħt Li Jien Spiċċajt Bilwieqfa Fuq Lilo Kbir..."

Nicole Vella: "Jien U L-Ġenituri Għandna Relazzjoni Pjuttost Sabiħa"

Andre Penza: "Jien Patrijott U Minn Dejjem Xtaqt Ninterpreta Karattru Storiku"

Andre Penza: "Jien Patrijott U Minn Dejjem Xtaqt Ninterpreta Karattru Storiku"

L-attur li dejjem daħal fil-parti li kellu jinterpreta


Mr World Malta: Għall-Bidu Ma Kellix Il-Kunfidenza Li Għandi Issa

Mr World Malta: Għall-Bidu Ma Kellix Il-Kunfidenza Li Għandi Issa

Ftit jiem biss qabel il-finali ta' Mr World...


Luke Chappell: "Qatt Ma Qtajt Qalbi"

Luke Chappell: "Qatt Ma Qtajt Qalbi"

Kien l-iżgħar kantant f'X Factor Malta... Luke ikellimna dwar dak li għandna nistennew mingħandu!


Emma Muscat: "Il-Ħolma Tiegħi Qed Ngħixha Bħalissa"

Emma Muscat: "Il-Ħolma Tiegħi Qed Ngħixha Bħalissa"

L-atmosfera kemm fl-istudjos ta’ Amici u ta’ Verissimo hija unika.


Rachel Fabri: “Ma Hemm L-Ebda Rwol Oħra Li Qatt Tista’ Titqabbel Ma’ Dik Li Tkun Omm”

Rachel Fabri: “Ma Hemm L-Ebda Rwol Oħra Li Qatt Tista’ Titqabbel Ma’ Dik Li Tkun Omm”

Tkanta quddiem wieħed mill-idoli tagħha, kittieb ta' bosta musicals popolari.


Corinna Baldacchino: "Inħoss Li L-Arti Minn Dejjem Kienet Fija"

Ivan Grech: "Tajt Il-Kelma Li Se Nibqa' Nagħti L-Kontribut Tiegħi Lil Puttinu Cares"

Ivan Grech: "Tajt Il-Kelma Li Se Nibqa' Nagħti L-Kontribut Tiegħi Lil Puttinu Cares"

Huwa importanti li jkun hemm xi ħadd ta’ spalla, ta’ għajnuna, xi ħadd li jisma’ u jipprova jifhem jgħid Ivan.


Damian Buhagiar: Mis-Serje Lokali Dreams Għal Fuq Il-West End

Damian Buhagiar: Mis-Serje Lokali Dreams Għal Fuq Il-West End

Il-vjaġġ tal-Malti li qed jgħix il-ħolma tiegħu


"Għandi Ħolma Li Ngħin Nies Fil-Bżonn, B’mod Volontarjat" - Nicole Frendo

"Għandi Ħolma Li Ngħin Nies Fil-Bżonn, B’mod Volontarjat" - Nicole Frendo

Lil hinn minn X Factor u l-mużika, Nicole għandha wkoll ħolma oħra.


"Għalkemm Mhux Imwielda Hawn Qalbi Dejjem Grata Lejn Malta." - Miss Universe Malta

"Għalkemm Mhux Imwielda Hawn Qalbi Dejjem Grata Lejn Malta." - Miss Universe Malta

"Malta hija art ta' opportunitajiet għal kulħadd" - Teresa Ruglio


Fabian Scerri De Carlo – Lino Grech Kien Strumentali Fit-Tisħiħ Għax-Xogħol Teatrali u Televiżiv

Alexandra Alden: “Jien Taħlita Sħiħa Tad-Diversi Ġeneri Ta' Mużika Li Ħabbejt Matul Is-Snin”

Alexandra Alden: “Jien Taħlita Sħiħa Tad-Diversi Ġeneri Ta' Mużika Li Ħabbejt Matul Is-Snin”

"Kont ħassejt li l-Olanda huwa l-aktar post addattat għall-jazz u x-xena mużikali!”


Stephanie Chircop – Titkellem Magħna Dwar L-Irwoli Different F’Ħajjitha

Stephanie Chircop – Titkellem Magħna Dwar L-Irwoli Different F’Ħajjitha

Kull ġimgħa kienet qed twassal lit-telespettaturi stejjer umani bl-għan li titqajjem kuxjenza.


"F'X Factor Għext Il-Ħolma Tiegħi Għal Aktar Minn Darba" - Owen Leuellen

"F'X Factor Għext Il-Ħolma Tiegħi Għal Aktar Minn Darba" - Owen Leuellen

X'għidilna dwar il-famuż dwett li seraq l-attenzjoni tax-xena lokali!


"Jekk Iġġib Kelb, Ġibu Għall-Ħajtek!" - Julie Pomorski

"Jekk Iġġib Kelb, Ġibu Għall-Ħajtek!" - Julie Pomorski

Niskopru ftit l-avventuri ta' Nina, Nelson u Norbert!


“Nippreferi Nasal Fl-Aħħar Ta’ Ħajti U Ngħid, Forsi Ma Rnexxejtx F’Kollox Però Pruvajt!” - Claudia Faniello

"Ħadd M'Għandu Dritt Jiġġudika Lil Ħaddieħor" - Ira Losco

"Ħadd M'Għandu Dritt Jiġġudika Lil Ħaddieħor" - Ira Losco

Naħseb l-ikbar sfida għalija hija jien stess.


Cliff Zammit Stevens – It-Tenur Li Waqqaf Il-Fondazzjoni Marcy B’Dedika Għall-Mamà Tiegħu

Cliff Zammit Stevens – It-Tenur Li Waqqaf Il-Fondazzjoni Marcy B’Dedika Għall-Mamà Tiegħu

Il-fondazzjoni Marcy hu li tkompli tqajjem kuxjenza dwar ħames pilastri prinċipali


Domenique Azzopardi - Ħassejtni Li Sirt Mara Aktar Milli Tfajla

Domenique Azzopardi - Ħassejtni Li Sirt Mara Aktar Milli Tfajla

Tistqarr li l-fatt li saret omm hu l-isbaħ rigal li qatt tista' tirċievi.


Michela Galea: "Li Tisma’ Isem Malta Bħala Rebbieħa Kien Ta’ Sodisfazzjon Kbir."

Michela Galea: "Li Tisma’ Isem Malta Bħala Rebbieħa Kien Ta’ Sodisfazzjon Kbir."

Mill-kant u d-drama għal Miss World Talent u lura għax-xena mużikali!


Gianluca Bezzina: “Ir-rutina tad-dar hija iktar mimlija minn qatt qabel.”

Gianluca Bezzina: “Ir-rutina tad-dar hija iktar mimlija minn qatt qabel.”

“Għażilna l-isem Lyla għall-ħoss melodjuż tiegħu”


Sue U Frankie Jmorru Lura 28 Sena - Seba’ Snin Ilu Ħadu R-Relazzjoni Bis-Serjetà

Amber Bondin – L-Esperjenza Ġdida Tar-Radju U Dwett Tagħha Ma’ Mary Rose Mallia

Keith u Alexia Demicoli – Ir-Regoli Importanti Ħafna fit-Tisħiħ ta’ Relazzjoni

Keith u Alexia Demicoli – Ir-Regoli Importanti Ħafna fit-Tisħiħ ta’ Relazzjoni

Mill-ewwel se tindunaw bl-għaqda u mħabba kbira li hemm bejn il-koppja


Tamara Webb - Tgħallimt Naċċetta Kemm il-Ħażin Kif Ukoll it-Tajjeb Fija Nnifsi

Tamara Webb - Tgħallimt Naċċetta Kemm il-Ħażin Kif Ukoll it-Tajjeb Fija Nnifsi

X’wassalha biex tibda vjaġġ fejn fih jingħaqdu magħha eluf ta' segwaċi?


Mitt Sena Mis-Sette Giugno Iċċelebrat Bi Spettaklu Bl-Isem Ta’ VII

Mitt Sena Mis-Sette Giugno Iċċelebrat Bi Spettaklu Bl-Isem Ta’ VII

Inħarsu lejn l-istorja ta' pajjiżna minn lenti ġdida.


Joseph Chetcuti - Il-Programm Arani Issa Qisu T-Tarbija Tiegħu

Joseph Chetcuti - Il-Programm Arani Issa Qisu T-Tarbija Tiegħu

Il-vjolin kien iċ-ċavetta ta' bibien li wassluh għal dak kollu li għandu llum.


Maxine Pace - Se Noħroġ L-Emozzjonijiet Tiegħi F'Għaxar Kanzunetti

Maxine Pace - Se Noħroġ L-Emozzjonijiet Tiegħi F'Għaxar Kanzunetti

Baqgħali ħafna iżjed x’nitgħallem u ħafna iżjed affarijiet li nixtieq nagħmel.


Davide Tucci - Il-film Limestone Cowboy U L-Irwol Kemmxejn Differenti Li Kellu

Davide Tucci - Il-film Limestone Cowboy U L-Irwol Kemmxejn Differenti Li Kellu

Jistqarr li kburi ħafna bix-xogħol li kulħadd għamel!


Gianluca Cilia - Iħoss Illi L-Lingwa Maltija Għandha Tkun Apprezzata Aktar

Gianluca Cilia - Iħoss Illi L-Lingwa Maltija Għandha Tkun Apprezzata Aktar

Ir-Rebbieħ tal-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ Jaqsam l-Esperjenza Tiegħu


Ben Camille Dwar Elle, Ġina U Simba, L-X Factor U Strada Stretta

Ben Camille Dwar Elle, Ġina U Simba, L-X Factor U Strada Stretta

It-twelid tat-tifla ġab tibdil għall-aħjar fil-ħajja tiegħu u tal-mara Kristina.


Richard U Raisa Dwar L-Imħabba Tagħhom U T-Tieġ Li Sar Ftit Xhur Ilu

Richard U Raisa Dwar L-Imħabba Tagħhom U T-Tieġ Li Sar Ftit Xhur Ilu

Anke l-kelba Micsy kienet magħhom f’dan il-jum speċjali!


Partners Uffijali
ÄŠ
 •  Continental Cars
 • Nestle
 • Planning Authority
 • Quality Foods
 • GO
 • Lottoland
 • Art at Home
 • Ministry for the Environment
 • Tatara Bathrooms
 • Missio
 • ERA
 • MCF
 • Ministry for Home Affairs
 • Manouche
 • Camilleri Holdings
 • Teatru Manoel
 • Malta Tourism Authority
 • Eskills
 • Citadel Insurance
 • Teatru Malta
 • Food Chain
 • Retail Marketing
 • Nouveau Visage
 • Tal Linja