Bil-Filmat: Żgur Li Qatt Ma Smajtu Din Il-Kanzunetta Ta' Elvis Presley B'Verżjoni Bħal Din!
Bil-Filmat: Ħuha Rrappreżentana Diġà Fil-Junior Eurovision Tal-2017 B'Dawra Tond! Għaraftuha?!
Bil-Filmat: Kantanta Li Tinsab Lesta Biex Titla' Fuq Il-Palk Minn Għada Stess!

"Hemm Fhimt Iktar Kemm L-Ilsien Tan-Nies Jaf Iweġġa'" - Maria La Barokka B'Stejjer Emozzjonali Li Affettwawha
Bil-Filmat: "Sa Fl-Aħħar, Daqshekk Stennija!" - Għada Se Jkollna Risposta Għal Misteru Fuq Fomm Kulħadd
"Nixtieq Ngħid Grazzi Ħafna Tal-Kummenti Sbieħ Tagħkom" - Ryan Mark De Battista Mfaħħar Wara S-Sehem Tiegħu Waqt 'Tuna ċ-Ċans Ħa Ngħidu Storja'
Bil-Filmat: "Imnalla Ħabbat Il-Bieb Għax Fuqek Naqsamha Din L-Ixkupa!" - Mument Indimentikabbli Ta' Gladys Waqt Deċeduti
"Kemm Kiber Philip Tagħna Minn L-Aħħar Li Rajnieh F'D.R.E.A.M.S." - Minn D.R.E.A.M.S Għal Noli
Ian J Vella Żvela Li Ser Jirritorna Lura Fuq It-Televiżjoni! X'Se Jkun L-Irwol Tiegħu Din Id-Darba?
Bil-Filmat: "Waħedna Kien Ikun Aktar Diffiċli Biex Naslu, u Għalhekk Tlabna Lill-Korp Tal-Pulizija Għall-Għajnuna." - It-Tim Ta' Noli
“Aħna L-Kejk Għamilnieh B’Wiċċek...” – Ron Bi Stedina Sabiex Jattendi Hens Party
"Meta Jkun Hemm Bniedem Jiġġudika Dik L-Agħar Li Tista' Tagħmel Ġenitur" - Omm Ramiro Titkellem Dwar Dak Li Beda Jintqal Wara Li Miet Binhom!

"Li Tmur Lura D-Dar Mingħajru Huwa... Il-Ħin Kollu Nibki" - Solange u Antoine Magri Jaqsmu L-Istorja Tagħhom

Bil-Filmat: Superman, Spiderman U Karattri Oħrajn Jinżlu Mal-Ħitan Tal-Isptar Isellmu Lit-Tfal - Sean Bartolo Waqt Ara Min Mar
“Kuntent Xorta Waħda U Żgur Li Mhux Sa Ninżel Tarġa Imma Anzi Tlajt Tarġa Għax Ma Qtajtx Qalbi U Mort U Ħadt Sehem” – Ivan Gaffiero

Bil-Filmat: "Qisek Għandek Ħafna Xi Tgħid!..." - Rea Jirnexxielha Tissorprendi Bi Kbir Illejla!