Żgur li għal ħafna minnkom l-appuntament ma' Angela Agius kien drawwa li daħlet fir-rutina!

Minn dejjem kien maħbub mill-pubbliku, iżda Niskata huwa programm li dal-aħħar f'dawn iż-żminijiet koroh, kien ta' kumpanija sabiħa għal tant telespettaturi. Il-preżentatriċi Angela xtaqet turi l-apprezzament tagħha lejn dawk kollha li kienu hemm biex dan il-programm dejjem sar bl-aħjar mod. Issemmi bla dubju lilkom it-telespettaturi li tant tħobb: "Mingħajrkom Niskata ma kienx ikun is-suċċess li hu. Grazzi u nawguralkom is-sajf it-tajjeb".

Tixtiequ tarawha terġgħu fl-iskeda li jmiss?

Facebook/ Niskata


Kyle Zarb