Luke Dalli għadu kemm sellem il-memorja taż' persuna għażiża għalih, George, bniedem li tant għamel ġid miegħu u ma tant nies. 

"Raġel eżemplari, missier dedikat, u fuq kollox ħabib b' qalb tad-deheb."

Luke jikteb dwar kemm George kien, għadu u jibqa' ta' isipirazzjoni għalih, anke wara mewtu. Il-pariri u t-tagħlim li ħa mingħandu ma jmutu qatt. It-telfa tiegħu qed iħossha wisq. "Ma nistax nemmen li tlifnik daqshekk żgħir għażiż, però l-memorja tiegħek u dak li għallimtni se jgħixu miegħi għal dejjem."

Kondoljanzi Luke u l-familjari kollha ta' George. Strieħ fis-sliem għażiż George.


Kyle Zarb