L-għalliema tal-kant Kaya Priscilla Giordano Psaila illum kitbet messaġġ ħelu lil ommha Loreta f’għeluq sninha.

Fuq il-profil ta’ Facebook tagħha, Kaya qalet:

“Ommi dejjem se tkun l-ewwel mara li qatt ħabbejt. Hija r-role model ta’ ħajti, u toffri ħajja ta’ ispirazzjoni għalija.”

Indirizzat lil ommha hekk kif kitbet: “Alla jbierkek bil-ferħ kollu tad-dinja f’għeluq sninek u għal dejjem, Ma. Happy Birthday. Nispera li l-ħolm u x-xewqat kollha tiegħek isiru realtà, Ma.”

Aħna f’isem it-tim Atal-Gwida kollu nixtiequ nawguraw lil Loreta u lill-familja tagħha f’jum sabiħ bħal dan.

Facebook/Kaya Priscilla Giordano Psaila


Nicole Barbara