Tlettax-il premju għad iridu jintrebħu hekk kif ser tibda r-raba’ edizzjoni ta’ The Malta Architecture and Spatial Planning (MASP) Awards. L-organizzatur tal-MASP Awards, Peter Gingell, jispjega kif dawn il-premjijiet qegħdin jgħinuna niskopru u napprezzaw żviluppi arkitettoniċi ġodda f’Malta, u n-nies li ħolquhom.

Anke jekk naraw l-arkitettura storika u moderna bħala differenti, it-tnejn li huma jista’ jkollhom suċċess bl-istess mod. Filwaqt li l-arkitettura antika tista’ tinformana dwar il-kultura, l-istorja, u l-valuri tal-passat — bħat-tempji, palazzi u knejjes uniċi li jsebbħu Gżiritna, l-arkitettura moderna għandha s-setgħa li tispira u tittrasforma għall-aħjar l-ispazji li ngħixu fihom. Iżda biex l-arkitettura moderna tikseb l-istess livell ta’ suċċess li nattribwixxu lil bini antik, il-bini tal-lum irid ikun iddisinjat tajjeb mhux biss minn barra iżda wkoll minn ġewwa. Arkitettura mfassla tajjeb mhix suġġettiva. L-istil u l-moda huma.

Ritratt: Organizzaturi tal-MASP Awards Peter Gingell, Perit Vincent Cassar, Maria Spiteri

Filwaqt li niċċelebraw ix-xogħlijiet u l-ismijiet ta’ periti lokali rikonoxxuti sew - bħal Tumas Dingli, Ġlormu Cassar, Emanuele Luigi Galizia biex insemmu xi ftit - li ħallew warajhom bini emblematiku, aħna inqas napprezzaw il-periti u disinjaturi kontemporanji tal-lum li xogħolhom qatt ma kien kumpless u ta’ sfida daqs kemm huwa llum il-ġurnata, bis-suċċess mhux garantit.

“L-iskopijiet tal-MASP Awards – issa qiegħed jilqa’ s-sottomissjonijiet għar-raba’ edizzjoni annwali tiegħu – huwa li jirrikonoxxu u jiċċelebraw ix-xogħol ta’ kwalità tal-lum u n-nies wara proġetti ta’ arkitettura ta’ suċċess iddisinjati tajjeb. Imnedija fl-2019 mill-Awtorità tal-Ippjanar taħt il-Patroċinju tal-President ta’ Malta, il-MASP Awards saru famużi ma’ periti u interior designers lokali u marka ta’ eċċellenza fl-industrija,” jispjega l-organizzatur tal-MASP Awards, Peter Gingell.

“Kieku ma kienx għal dawn il-premjijiet, anke l-aktar proġetti mfassla tajjeb jibqgħu mhux apprezzati u jibqgħu ‘stejjer moħbija’ tat-talent lokali kreattiv li għandna madwarna. Aħna nemmnu li jekk tingħata pubbliċità lill-aħjar prattiċi hemm ċans aħjar li l-miżien ikun favur arkitettura mfassla tajjeb,” jenfasizza s-Sur Gingell.

Rebbieħ tal-Hospitality, Tourism Accommodation & Leisure Award (2020) King George and Berta, Għargħur, Periti - 3DM Architecture u Perit Elena Borg Costanzi

Għall-edizzjoni ta’ din is-sena żdiedu żewġ kategoriji ġodda. Il-Premjijiet għall-Proġetti Żgħar qegħdin jiġu introdotti biex jakkomodaw proġetti li jistgħu ma jkunux kompetittivi jekk ikunu inklużi ma’ proġetti fuq skala akbar f’kategoriji oħra. Hawnhekk, il-proġetti jridu juru li wieħed jista’ jikseb riżultati notevoli għalkemm żgħir fl-iskala. B’footprint ta’ mhux aktar minn 170 metru kwadru, il-proġetti jistgħu jinkludu wkoll installazzjonijiet, strutturi temporanji, għamara tat-toroq, kjosks ta’ informazzjoni, shading canopies u viewing platforms.     

Il-kategorija ġdida l-oħra hija l-premju tal-Inġinerija fl-Arkitettura. Wara kull biċċa arkitettura kbira hemm inġinerija mill-aqwa. Dan il-premju ser jirrikonoxxi proġetti li jeċċellaw fl-inġinerija strutturali u jwessgħu l-konfini tal-arkitettura permezz tal-inġinerija kreattiva.

Is-Sur Gingell kompla jgħid li “bidla kbira oħra tirrigwarda l-istadju tal-evalwazzjoni. Minn din is-sena, il-parteċipanti ser ikollhom l-opportunità li jagħtu preżentazzjoni ta’ ħames minuti għall-proġetti li jkunu ssottomettew. Dan ser jippermetti lill-membri tal-ġurija, speċjalment l-esperti barranin, li jkollhom ħarsa aktar ħolistika u jitgħallmu aktar dwar kull proġett qabel jiddeċiedu liema għandhom ikunu l-proġetti rebbieħa.”

Ritratt: Rebbieħ tar-Restoration Award (2021), Teatru Manoel, Valletta, Periti -AP Valletta

Barra minn hekk, “is-sena d-dieħla qegħdin nippjanaw li nieħdu l-proġetti rebbieħa taż-żewġ edizzjonijiet li għaddew eqreb lejn in-nies, permezz ta’ wirjiet fil-beraħ li ser ikunu mtellgħa f’numru ta’ lokalitajiet,” enfasizza s-Sur Gingell. Il-kategorija ġdida l-oħra hija l-premju tal-Inġinerija fl-Arkitettura. Wara kull biċċa arkitettura kbira hemm inġinerija mill-aqwa. Dan il-premju ser jirrikonoxxi proġetti li jeċċellaw fl-inġinerija strutturali u jwessgħu l-konfini tal-arkitettura permezz tal-inġinerija kreattiva.

Il-Premju tal-President ser jerġa’ jidher b’mod prominenti fl-edizzjoni ta’ din is-sena. Sal-lum, dan il-premju prestiġjuż ingħata lill-professjonisti distinti fosthom il-Perit Konrad Buhagiar, il-Perit Joseph Spiteri (post humous) u Dr Perit Godwin Cassar. B’ħafna ismijiet possibbli fuq il-karti, dan il-premju ser jingħata lill-persuna li tat kontribut eċċellenti matul is-snin permezz ta’ riċerka, edukazzjoni, teorija jew prattika tal-arkitettura u l-ambjent mibni.

Ritratt: Rebbieħ tad-Design Award for Good Architecture, Building and Structure Award (2021), Sterling HQ, San Gwann, Perit - Christian Spiteri Architects

“Meta nistiednu dħul għall-edizzjoni ta’ din is-sena, irridu nieħdu mument biex nesprimu l-apprezzament tagħna għall-Periti u d-disinjaturi kollha rebbieħa tal-MASP Award, li l-ideat innovattivi tagħhom, il-mentalità li taħseb ’l quddiem u x-xogħol metikoluż tagħhom jispiraw il-bidla fil-kwalità tad-disinn kollettiv li għandna bżonn fl-ambjent mibni tagħna. Għal dan nibqgħu grati!”

Iċ-Ċerimonja tal-Premjijiet tar-raba’ edizzjoni ser issir nhar is-Sibt, l-1 ta’ April 2023. Is-sottomissjonijiet għall-premjijiet huma miftuħin sat-Tlieta, il-31 ta’ Jannar 2023, filwaqt li l-votazzjoni tal-pubbliku ser issir bejn l-20 ta’ Frar u t-12 ta’ Marzu 2023.

Ritratt: Rebbieħ tal-Public Open Spaces Award (2021); Roof garden and green wall at the Valletta Design Cluster; Periti -  Restoration Directorate u Tetsuo Kondo Architects

Iċ-Ċerimonja tal-Premjijiet tar-raba’ edizzjoni ser issir nhar is-Sibt, l-1 ta’ April 2023. Is-sottomissjonijiet għall-premjijiet huma miftuħin sat-Tlieta, il-31 ta’ Jannar 2023, filwaqt li l-votazzjoni tal-pubbliku ser issir bejn l-20 ta’ Frar u t-12 ta’ Marzu 2023.

Għal din l-edizzjoni ġiet introdotta offerta early bird, li ser isservi ta’ inċentiv għal ditti iżgħar tal-arkitettura u interior designers biex jikkunsidraw li jidħlu għal aktar proġetti u ma jħallux ix-xogħol preparatorju kollu għall-aħħar jiem. Aktar informazzjoni u dettalji tas-sottomissjonijiet huma disponibbli online fuq is-sit elettroniku www.maspawards.com

 1. Rehabilitation & Conservation Award
 2. Restoration Award
 3. Design Award for Good Architecture, Building and Structure
 4. Residential Architecture Award
 5. Public Open Spaces Award
 6. Commercial and Public Buildings Award
 7. Interior Architecture Award for residential projects
 8. Interior Architecture Award for Commercial or Public Buildings
 9. Urban Planning Concept Award
 10. Small Projects Award
 11. Architectural Engineering Award
 12. Architecture Photography Award

Gwida.mt