Sitwazzjoni tad-dwejjaq u tal-biki, bl-attur; Mario Micallef jiddeskrivieha bħala "ixxukkjajt ruħi bli qrajt". Dan wara li l-ħabib tiegħu, l-attur Toni ħall messaġġ personali. 

Aktar kmieni illum Toni mar bħas-soltu ċ-ċimiterju fejn żar il-memorja tal-mamà tiegħu. Hawn sab xena xokkanti fejn iċ-ċimiterji kollha kienu battala. 

"Din hi ħaġa inaċċettabbli, u min kien responsabbli għaliha, għandu bis-serjeta jerfa' r-responsabbilta u jwieġeb. Tal-mistħija kif ħadd ma nfurmaħ minn qabel x'sa jiġri, u wisq iżjed fejn poġġew il-fdalijiet tal-għażiża ommu" jistaqsi Mario Micallef. 

Int ġralek l-istess?


Anthony Baldacchino