Fid-29 ta’ Novembru 2021, Project Aegle Foundation (PAF), organizzazzjoni volontarja li taħdem favur il-mobbiltà sostenibbli, nediet ir-Rotot tal-Mixi lejn l-Iskola Primarja tan-Naxxar, b’kollaborazzjoni mal-iskola u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar, bħala parti mill-proġett Safe Routes to School. 

“Li tkun tista’ timxi l-iskola mingħajr periklu f’komunità aktar nadifa u ekoloġika hija dritt ta’ kull tifel u tifla u l-viżjoni stess ta’ dan proġett.” - Camille Bon, maniġer ewlieni tal-PAF. 

Il-proġett għandu l-għan li jippromwovi l-mixi lejn l-iskola bħala forma ta’ eżerċizzju ta’ kuljum u alternattiva għall-karozza privata. Numru ta’ toroq vuċin xulxin, f’tul ta’ 1 km madwar l-iskola, ġie identifikat bħala rotta tal-mixi għat-tfal u ġenituri biex jużaw kuljum. 

Ir-rotot jimmiraw lejn studenti li ma jagħmlux użu mit-trasport pubbliku b’xejn sabiex jitnaqqas l-użu ta’ vetturi privati madwar l-iskola. It-tliet mogħdijiet tpoġġewlhom marki mal-art ikkuluriti fuq il- bankina u sinjali biex tinħoloq aktar għarfien dwar l-ivvjaġġar attiv f’distanzi qosra. 

Waqt it-tnedija, erba’ klassijiet ta’ studenti tar-Raba’ Sena mxew it-tliet rotot, bl-għalliema u r-rappreżentanti tagħhom mill-PAF, is-Sinjura Camille Bon, Perit u l-Urban Planner, is-Sur Steve Montebello li appoġġja lill-PAF tul il- proġett. Magħhom ingħaqdet is-Sindku tan-Naxxar, is-Sinjura Anne Marie Muscat Fenech Adami, is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur Paul Gatt, Kunsillier responsabbli mit-Trasport, is-Sur Noel Gatt, Għalliem Kap tal-Iskola, is-Sur Renzo Galea. 

Il-ġurnata kompliet b’attività ta’ trasport sostenibbli organizzata fil-ġnien ta’ quddiem l-iskola, fejn it-tfal jistgħu jsuqu ż-żewġ roti tagħhom f'bitħa tat-traffiku li fiha dwal tat-traffiku, sinjali tat-toroq, marki tat-toroq, bankina, eċċ. 

Wara l-attività tat-tnedija, il-PAF tixtieq taħdem id f’id mal-ġenituri u l-komunità tan-Naxxar biex toħloq l-ewwel Crossing Guards Patrol biex ittejjeb is-sigurtà tat-traffiku madwar l-Iskola. Il-Crossing Guards għandhom irwol importanti barra minn Malta biex jgħinu lit-tfal jaqsmu t-triq b’mod sigur waqt li jimxu jew isuqu r-roti lejn u mill-iskola. 


Jekk tixtieq tkun involut jew titgħallem aktar dwar il-programm, ikkuntattja direttament lill-PAF fuq l-email tagħhom: [email protected]  Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-Volontary Organisations Project Scheme immexxija minn Malta Kunsill għas-Settur tal-Volontarjat f'isem is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Volontarju Organizzazzjonijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Benessri Soċjali.


Kyle Zarb