Mart il-kantant Malti Enzo Gusman, Carmen kissret is-silenzju u tkellmet fuq żewġha. Hi tgħid li llum hu proprju 4 xhur minn mindu Enzo kellu aċċident terribli. "Fi ftit sekondi, il-ħajja tiegħu u ħajjitna inbidlet għal dejjem!" tikteb Carmen.

Enzo għadu l-isptar u bħalissa qiegħed ibati minn uġigħ. Carmen tappella biex inkomplu nitolbu għalih!

Ejja Kuraġġ Enzo!


Anthony Baldacchino