Id-domanda għall-elettriku lbieraħ laħqet livell rekord ta’ 561MW. Din kienet 6% aktar mill-ogħla domanda ta’ 510MW li kienet reġistrata f’Lulju tal-2019. Id-domanda għall-elettriku fil-fatt bdiet tiżdied mill-ewwel mewġa ta’ sħana li laqtet il-gżejjer Maltin fl-aħħar jiem ta’ Ġunju meta d-domanda laħqet 536MW.

Din ukoll kienet qabżet ir-rekord ta’ Lulju ta’ sentejn ilu. Meta mqabbla mas-sena l-oħra, id-domanda għall-elettriku fl-ewwel seba’ xhur ta’ din is-sena żdiedet b’ 7.7%. Iż-żieda qawwija fid-domanda li kellna f’dawn il-ġimgħat, u b’mod partikolari ttemperaturi għoljin, jikkawżaw ħsarat fuq is-sistema tal-low voltage li konsegwenza tagħha tolqot numru ta’ klijenti tal-Enemalta f’partijiet minn diversi lokalitajiet. Filwaqt li l-Enemalta tiskuża ruħha għal kull inkonvenjent, qed tkompli tagħmel l-almu tagħha biex jonqos il-ħin tas-sospensjoni tal-elettriku.

Il-ħin ivarja skont it-tip ta’ ħsara, fejn f’waqtiet l-elettriku jiġu lura wara ftit tal-ħin u f’oħrajn it-tiswijiet jieħdu aktar fit-tul. Biex tnaqqas l-inkonvenjent fejn possibbli, l-Enemalta qed tipprovdi servizz temporanju alternattiv permezz ta’ generators li jitpoġġew ħdejn issubstation sakemm jitlestew it-tiswijiet. Investimenti li l-kumpanija diġa’ għamlet fid-distribuzzjoni jwasslu biex dawn l-interuzzjonijiet ikunu minimi kemm jista’ jkun u hija prijorità tal-kumpanija li tkompli tivesti biex tilħaq dan il-għan.

df

Stqarrija

Communications Office, Central Administration Building, Moll il-Knejjes, Il-Marsa MRS 1571, Malta Għalhekk matul is-sena, l-Enemalta qed tkompli tinvesti biex in-network ta’ distribuzzjoni jkun upgraded biex ilaħħaq b’mod iktar effiċjenti mad-domanda li qed tinħoloq mill-fatt li l-attivita ekonomika fil-pajjiż qed tkompli tikber.

Fis-sena 2020 l-Enemalta investiet 12-il milljun ewro, filwaqt li s’issa din is-sena investiet 6 milljun ewro fin-network ta’ distribuzzjoni tagħha. Bis-saħħa ta’ investimenti li saru fl-aħħar snin, uħud mis-substations ġew awtomiżżati u b’hekk seta’ jitnaqqas il-ħin tal-interruzzjonijiet fis-servizz. L-Enemalta hija impenjata biex tkompli itejjeb is-sistema tad-distribuzzjoni u dejjem tnaqqas il-ħin tal-interruzzjoni tal-provvista.

F’dan qed issib ukoll il-koperazzjoni tal-ħaddiema tagħha f’kull ħin. Filwaqt li l-Enemalta tifhem id-diffikultajiet li l-klijenti tagħha ikollhom bil-qtugħ tal-elettriku, tfakkar li l-Customer Care tal-Enemalta jipprovdi servizz tiegħu 24 siegħa kuljum u jista’ jiġi kkuntattjat fuq il-freephone 80072224.

Facebook/ Enemalta


Kyle Zarb