Il-Ministru Byron Camilleri għadu kif kiteb dwar aħbar ħelwa fuq il-midja soċjali rigward żieda fil-famila tiegħu! Fil-fatt Byron u martu għandhom membru ġdid, li ħa jifforma parti minn ħajjithom daqs tarbija u jġib ferħ kbir. 

Il-kelb tagħhom Quinn huwa l-aħħar żieda fil-familja għal Byron u l-mara. Hu jikteb li, "Minn issa ‘l quddiem se jibda jkun hemm Quinn tistenniena naslu lura d-dar." Byron ixerred anke ritratt ħelu tagħhom it-tlieta flimkien!

Xi ħlew! Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta kreatura innoċenti bħal Quinn iġġiblek il-ferħ f'ħajtek!


Kyle Zarb