Il-preżentatriċi Moira Delia kitbet li r-ritorn ta' Animal Diaries minn Ottubru li ġej wasal ukoll! Hi tinsab lesta biex tagħti sensiela ta' programmi mimlijin informazzjoni u pariri li l-pubbliku għandu jkun jaf fejn jidħlu l-annimali.

Moira kitbet li tinsab eċitata biex terġa' tibda bl-iskeda l-ġdida ta' Animal Diaries fuq TVM kull nhar ta' Sibt 8 ta' Ottubru fis-18:45.

Kellu bżonn ilkoll nitgħallmu dwar kif għandna nibżgħu aktar għall-kreaturi innoċenti ta' madwarna, u jekk ħa nrabbu, noqogħdu b'seba' għajnejn. 


Kyle Zarb