Bla dubju li tiġi mal-inqas favoriti tħossha. Gabrielle ammettiet li meta sejħu isimha, kienet diżappuntata, għax dan ifisser li n-nies ma ħabbewhiex daqshekk. Min-naħa tagħha tħoss li qed tkun hi min hi, u aċċettat il-karattru tagħha kif inhu, bħal ma wara kollox qed jagħmel Sven.

Gabrielle tgħid li mhux be ħsiebha tinbidel, għax tħoss li mhi tagħmel xejn ħażin li tkun hi. Ir-relazzjoni ta' bejn Gabrielle u Sven għaddiet minn mumenti diffiċli veru, iżda minnufih sabu mezz kif jerġgħu jersqu lejn xulxin u jifhmu lil xulxin. Infatti Scen kien imwerwer sakemm Gabrielle kienet vulnerabbli, u dan hi nnutatu.

"Jien qed inkun jien... naħseb Sven ħadha agħar minni", kompliet Gabrielle. Segwi aktar HAWN fil-45 minuta tal-programm. 


Gwida.mt