Kellu jkun waqt Sibtek li omm Debbie Scerri u Jason Scerri għal ewwel darba dehret fuq it-televiżjoni.

Araw is-sorpriża li kellu Jason:


Kyle Zarb