Waqt il-programm XOW fost il-mistednin kien hemm Dorian Cassar. Dorian qasam waħda mill-memorji tat-tfulija tiegħu, li forsi hawn ħafna li jirrelataw. Jirrakkonta meta kien ikun id-dar u jistħajjel li kieku kellu jsir qassis u jqaddes il-quddiesa.

"Kont inqaddes il-quddiesa d-dar, bħalma kienu jagħmlu ħafna. Kellna kutra oranġjo... iddeċidejt li nifrixha fin-nofs, nitwiha u naqtagħha semi-circle, biex imbagħad tiġi ċirku u nkun nista' nilbisha..." jgħid Dorian.

Timmaġinawh qassis lil Dorian?

Facebook/  Dorian Cassar


Kyle Zarb