It-tabib Georgiana Farrugia Bonnici titkellem fuq dawk li dejjem jipposponu ċerti affarijiet. "Aktar tard." Hi ssemmi, "Inkellmek aktar tard. Se nċempillek aktar tard. Narak aktar tard."

Hi tkompli, "Aħna nħallu kollox għal wara, imma ninsew li 'aktar tard' ma jappartjenix lilna. Aktar tard, il-maħbubin tagħna jista' jkun li ma jibqgħux magħna. Aktar tard, ma nisimgħhomx u ma narawhomx. Aktar tard, huma biss memorji. Aktar tard, il-ġurnata ssir lejl, il-forza ssir bla saħħa, it-tbissima ssir mqanzha, u l-ħajja ssir mewt. 'Aktar tard' isir 'tard wisq.'"

Hi ttemm tgħid, "Hu ħsieb.... u li għandek tagħmel, agħmlu ISSA."

Facebook / ×Be Holistically Healthy, MD× By Dr. Georgiana Farrugia Bonnici


Emil Calleja Bayliss