Sitt xhur ġa! Bint Tamara Webb qed tiċċelebra sitt xhur minn meta mliet il-qlub ta' Tamara u Ken b'tant u tant ferħ. Fl-unur tal-ġurnata speċjali tagħha, ommha kitbet messaġġ ħelu fuq il-midja soċjali għal Baby Peanut, kif kienet issejħilha.

"6 xhur minna," tibda Tamara f'post fuq il-midja soċjali. “Qisu lbieraħ li ħassejt id-daqqiet tiegħek f'żaqqi u li nżomm ġismek ċkejken f’idejja għall-ewwel darba. Kien assolutament [mument] inkredibbli. Kont fraġli iżda jien ħassejtni daqshekk b'saħħti biex inżommok u nipproteġik. Ma stajtx nemmen li kont qed inżomm it-tarbija TAGĦNA,” tammetti.

“Hawn int issa, 26 ġimgħa wara u nħoss li qisni ili nafek għal dejjem. Int qed issir aktar ferrieħija, u aktar kurjuża kull ġurnata," tgħid, waqt li taqsam dak li Pixie Rose ħabbet. “Tħobb turi ż-żewġt isnien ta’ quddiem meta titbissem, u tixrob il-flixkun tiegħek waħdek, ftit miss indipendenti (nimmissja nagħtihulek f’idejja)."

Tamara tkompli tgħid, “It-tarbija tiegħi. Nixtieq, nista' nżommok għal dejjem f'idejja u nintilef fil-qawwa u l-kuntentizza li jagħtuni t-tgħanniq tiegħek. Nispera li nista' dejjem ngħinek tħossok sigura u protetta. Nispera li dejjem tħares lejja bi mħabba inkondizzjonata bħal ma tagħmel issa, għax żgur jien hekk se nagħmel."

Hi tagħlaq bil-kliem, "Inħobbuk bla limitu.”


Emil Calleja Bayliss