Illum jaħbat jum għeluq snin l-attur u preżentatur Matthew Sant Sultana.

Lil Matthew ħafna jafuh bħala l-Lajf fuq Min Imissu u issa anke qed jippreżenta l-programm tiegħu Mhux Kemm Taf!!.

Mario Cassar li apparti li jirreċtaw flimkien huwa ħabib kbir ta’ Matthew, awguralu fuq il-profil tiegħu. Ċajta ‘l hawn u ‘l hemm ma tonqosx bejn dawn it-tnejn u l-ħbiberija tagħhom tidher li hi kbira.

“Nawguralek minn qalbi f’għeluq sninek u jalla jkollok l-aħjar f’ħajtek għax hekk biss jixraqlek!” qal Mario lil Matthew.

mario cassar

Aħna ta’ Gwida.mt nawguraw lil Matthew Sant Sultana l-isbaħ xewqat f’jum għeluq sninu.

Facebook / Mario Cassar / Matthew Sant Sultana


Henzley  Bezzina