Il-viċi sindku tal-Belt Valletta Ray Azzopardi sellem il-memorja ta' Shawn Mallia, magħruf bħala dilettant tal-Karnival. Aħbar kerha li ħasdet lill-Beltin kollha ftit tal-ħin ilu. 

Ray jikteb li kien għadu kif kellmu ftit jiem ilu. "Issa nibqa' ngħożż il-memorji tiegħek kemm tal-Karnival u kemm fil-festa Tal-Karmnu." Xerred anke żewġ ritratti tal-mibki Shawn. b'wieħed minnhom propju ġie meħud waqt il-karnival. Bosta sellmu l-memorja tiegħu fil-kummenti u fuq il-midja soċjali.

Strieħ fis-sliem Shawn. Kondoljanzi lill-familjari, qraba u ħbieb.


Kyle Zarb