Il-kantanta bravissima Mary Spiteri hi waħda minn dawk l-artisti Maltin, li jgħaddi kemm jgħaddi żmien l-udjenzi jibqgħu jitilgħu fis-seba' sema malli jisimgħuha. Speċjalment meta tkanta kanzunetti bħal Little Child.

Mary kemm-il darba nisimgħuha tkanta kanzunetti li m'għandhom bżonn ta' ebda introduzzjoni, u li t-tnejn li huma jagħmluna tant kburin bit-talent Malti.

Fil-fatt ftit ilu kien hemm il-kunċert ta' Kalamita, preżentat minn Alfred Zammit u sħabu. Mary Spiteri kienet fost il-mistednin li saħret lil kulħadd u emozzjonat sala.

Bravissima Mary, inħobbuk wisq!

Youtube/ eurovisionfest


Kyle Zarb