Kellymni: Episodju 15 – Ivan Grech

“Meta mietet kelli 16”

61 minuta

Melanie Kelly titkellem ma’ Ivan Grech fuq diversi suġġetti, mill-imħabba li kellu lejn ommu u l-familja b’mod ġenerali, għat-traġedji li sofra missieru meta kien għadu tifel l-mewt tal-għażiż ħuh. Hu jitkellem ukoll dwar il-karriera mużikali tiegħu u kemm din kienet importanti anke għas-saħħa mentali tiegħu. Hu jitkellem ukoll dwar il-Covid u kif affetwat lilu.