Kellymni: Episodju 14 – Theresa Ann

“Jien inħoss li anke opportunitajiet tlift...ħadd ma jgħidlek mhux ħa nagħżlek għax inti ħoxna...”

44 minuta

Melanie Kelly titkellem ma’ Theresa Ann dwar dak li wassalha biex tagħmel l-operazzjoni biex tnaqqas l-istonku u tonqos mill-piż, li wassal għall-bidla sħiħa f’ħajjitha. Theresa Ann titkellem ukoll dwar it-telfa ta’ ommha u l-wegħda li għamlet lil ommha li tibqa’ tieħu ħsieb nannitha. Hi titkellem ukoll dwar l-irwol ta’ influencer u għala dik il-kelma ma togħġobhiex.