Il-Kap Eżekuttiv tal-BirdLife Malta, Mark Sultana, esprima tħassib kbir dwar il-kaċċa illegali f-Malta. Fuq il-profil ta-Facebook tiegħu, hu tella ritratt ta’ speċi ta’ għasfur partikolari li suppost huwa protett iżda xorta qed jinstabu feruti.

Ta’ kuljum il-kaċċa illegali f’Malta tirrenja,” hu qal. “Kuljum naraw għasafar imdamdmin biċ-ċomb tas-snieter.”

“Dan għasfur protett - Spanjulett Sekond. Dan huwa il-ftit li naraw mil-qerda mingħajr kontroll tal-kaċċa llegali f’Malta.”

Huwa importanti ħafna li aħna bħala nazzjon nieħdu ħsieb l-ispeċi tal-għasafar protetti. 

Facebook/Mark Sultana


Bernard Xuereb