Aħna kburin li nħabbru li l-proġett pilota “Girls in ICT Talks” intemm b’ suċċess eċċezzjonali. Fil-bidu tas-sena skolastika 2022/2023, l-eSkills Malta Foundation ingħaqdet mal-Career Guidance fin-National School Support Services (NSSS) tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Digital Literacy and Transversal Skills tas-Segretarjat tal-Knisja. Flimkien, ġew organizzati sitt sessjonijiet ta’ taħditiet dwar il-karriera fl-ICT speċifikament għall-bniet.

Huwa evidenti ħafna li hemm nuqqas sinifikanti ta’ rappreżentanza femminili fis-settur tal-ICT. Konsegwentement, l-iskop ta’ dawn it-taħditiet kien li jħeġġu u jispiraw aktar tfajliet biex isegwu karrieri fl-ICT. Is-sessjonijiet kellhom l-għan li jnaqqsu l-ostakli, u jipprovdu lill-bniet b ’għarfien dwar l-opportunitajiet eċċitanti disponibbli fi ħdan l-industrija tal-ICT.

Girls in ICT Talks hija inizjattiva mmirata biex tindirizza d-differenza bejn is-sessi fis-settur tat-teknoloġija. Minkejja d-domanda dejjem tikber għall-professjonisti tal-ICT, in-nisa għandhom nuqqas ta’ rappreżentanza b’ mod sinifikanti f ’dan il-qasam. Billi nippromwovu l-karrieri fl-ICT lill-bniet permezz ta’ programmi edukattivi, workshops, u mentorship, nistgħu nispiraw il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ mexxejja nisa fit-teknoloġija. L-inkoraġġiment tal-bniet biex isegwu l-ICT mhux biss jagħtihom is-setgħa b’ ħiliet siewja iżda wkoll iġib perspettivi diversi għall-industrija, li jrawmu l-innovazzjoni u t-tkabbir.

F’din l-inizjattiva pparteċipaw sitt istituzzjonijiet edukattivi kemm tal-istat kif ukoll tal-knisja. L-iskejjel kienu l-iskola Mater Boni Consilii Paola, St. Margaret College Middle School Bormla, St. Theresa College Middle School, Immaculate Conception School Tarxien u St. Albert the Great College Valletta.

Għall-preżentazzjonijiet, li ngħataw b’ ħila kbira mill-Ambaxxaturi nisa tal-eSkills Malta Foundation kienu Loranne Avsar nee Zammit, Ana Rubio, Oriana Ebejer, Rianne Azzopardi, u Ediana Guillaumier, attendew tfajliet fil-Year 7. Kull kelliem iddiskuta x ’qanqal l-interess tagħhom fl-ICT u x’ opportunitajiet jeżistu għat-tfajliet biex isegwu karrieri fil-qasam.

Il-feedback mill-iskejjel kien ukoll inkoraġġanti ħafna. Huma kienu ħerqana li jkollhom l-istudenti nisa tal-Year 7 tagħhom jipparteċipaw fis-sessjonijiet, u dan juri appoġġ qawwi u entużjażmu għall-inizjattiva. L-edukaturi apprezzaw din l-inizjattiva, kif jixhed dan il-messaġġ li wasal mingħand wieħed mill-għalliema:

“L-istudenti għoġbithom tassew il-preżentazzjoni għax kienet tanġibbli u bbażata fuq l-affarijiet ta’ kuljum li jistgħu jirrelataw magħhom; ukoll, kif issemma fl-aħħar tas-sessjoni, is-suġġetti diskussi huma parti mis-sillabu tas-sena d-dieħla, allura kienet introduzzjoni tajba, li se tgħinhom jifhmu aħjar is-suġġetti nfushom”

Ir-rispons pożittiv, flimkien mal-entużjażmu li wrew l-istudenti, saħħew id-determinazzjoni tal-Fondazzjoni li tkompli taħdem bis-sħiħ fuq il-promozzjoni tal-ICT fost in-nisa, speċjalment it-tfal tal-iskola. It-tweġibiet inkoraġġanti kemm mill-iskejjel kif ukoll mill-edukaturi jenfasizzaw l-impatt u l-ħtieġa ta’ inizjattivi bħal dawn. Din l-affermazzjoni timmotiva lill-Fondazzjoni biex tkompli tiżviluppa u tespandi l-isforzi tagħha, filwaqt li tiżgura li aktar bniet jiġu ispirati li jsegwu karrieri fis-settur tal-ICT.

Il-Fondazzjoni beħsiebha tkompli din il-kollaborazzjoni kemm mal-iskejjel statali kif ukoll mal-iskejjel tal-knisja fis-sena skolastika li jmiss, bil-għan li tilħaq saħansitra aktar studenti nisa. Filwaqt li tibni fuq is-suċċess tal-proġett pilota, il-Fondazzjoni hija impenjata li tespandi l-isforzi tagħha biex tispira lil għadd akbar ta’ bniet biex jikkunsidraw karrieri fl-ICT.

Din is-sħubija kontinwa se tgħin biex tiġi indirizzata d-differenza bejn is-sessi fl-industrija tat-teknoloġija billi tipprovdi aktar opportunitajiet għat-tfajliet żgħar biex jesploraw u jinvolvu ruħhom mad-dinja tal-ICT.

Artiklu miġjub lilkom minn Bernadette Zerafa f'isem eSkills Malta Foundation.


Gwida.mt