Grazielle Camilleri, ta' spiss tixħet ħsibijiet pożittivi ta' kif wieħed iħares lejn il-ħajja u l-istil ta' ħajja sana li hi tgħix. Fuq il-mezzi soċjali taqsam sezzjoni waqt li qed tittrenja u tikteb, "Li tiffoka u l-perseveranza huma ingredjenti ewlenin għal miri ta' suċċess fit-tul. Sibt li l-għanijiet għal żmien qasir mhumiex sostenibbli. Dan japplika għan-negozju, is-saħħa u l-benessri tiegħek."

Hi żżid, "L-enfasi hija r-rabta għal kull xorta ta' teħid ta' deċiżjonijiet, soluzzjoni ta' problemi, raġunament, tagħlim, memorji, u ħtiġijiet ta' perċezzjoni. Jekk m'intix kapaċi tiffoka sew, se jkollha impatt negattiv fuq il-ħila tiegħek li taħseb."

Grazielle żżid, "Il-perseveranza, hija l-impenn sod biex wieħed jilħaq l-għanijiet tiegħu minkejja l-isfidi u l-intoppi. Hija l-abbiltà li tippersisti quddiem id-diffikultajiet, iżżomm iffukat u determinat. Inti tirrelata?"

Instagram / Grazielle Camilleri


Emil Calleja Bayliss