Il-familja tal-Membru Parlamentari Amanda Spiteri Grech illum jiċċelebraw jum speċjali. Dan hekk kif fil-fatt omm Amanda, Louise Spiteri, qed tiċċelebra għeluq sninha.

Amanda kitbet messaġġ għal ommha fejn esprimiet l-imħabba u r-rispett kbir tagħha lejha. "Awguri Ma. Int tjubija u mhabba biss. Int il-pilastru tagħna. Inħobbuk. Awguri f'għeluq sninek Ma!" Xerrdet anke ritratt mill-isbaħ tagħha flimkien mal-ġenituri tagħha.

Awguri minn qalbna Louise! Nixtiqulek aktar snin ta' saħħa, hena, u dak kollu li tixtieq qalbek!


Kyle Zarb