Il-mużiċist Ivan Spiteri Lucas xtaq jikteb messaġġ mill-isbaħ għal bintu Krista li propju llum qed tiċċelebra għeluq sninha. Fil-fatt illum jaħbat il-lucky birthday ta' Krista!

"Illum jaħbat il-lucky birthday ta' binti. Awguri f'għeluq sninek sabiħa tiegħi. Kompli iddi u ibqa' aħdem kemm tiflaħ biex tilħaq il-ħolm tiegħek. Dejjem żomm lil Alla f’ħajtek, għax hu dejjem hemm biex jgħinek meta tkun qed issibha diffiċli biex tkompli miexja."

Ivan xerred ritratt tagħha u għalaq il-messaġġ bil-kliem sabiħ, "Ħafna mħabba, tgħanniq u bews għalik. Mingħand il-Mamà u l-Papà." Awguri minn qalbna f'isem Gwida.mt għażiża Krista!

Facebook/ Ivan Spiteri Lucas


Kyle Zarb