Dun Luke Cutajarillum laħaq bħala kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn. Mis-siġġiewi, hu għandu 35 sena, u gradwat fil-Filosofija u Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Fl-2014 ġie ordnat bħala Saċerdot, u beda l-mixja tiegħu tas-Saċerdozju fil- fil‑Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta bħala djaknu.

Il-membru Parlamentari Owen Bonnici awguralu, fost bosta nies oħra għal dan il-vjaġġ ġdid. “Perswaz li Fr Luke se jkompli jibni fuq il-ħafna tajjeb li wettaq Fr Roderick u se jkompli miexi 'l quddiem b'hidma sabiħa ta' ġid fost il-familji” kiteb Bonnici. 


Nicole Zammit