Il-kantanta lokali Romina Mamo qasmet aħbar kerha fuq Facebook. Sfortunatament ħalla d-dinja z-ziju tagħha. 

Hi kitbet "Strieħ fis-sliem ziju Leli. Ħallejtna kmieni wisq imma għall-inqas mhux ħa tħoss iktar uġigħ. Sellilna għan-nanna, in-nannu u z-zijiet l-oħra."

Jistrieħ fis-sliem! Noffru l-kondoljanzi lill-qraba u l-ħbieb tiegħu. 


Marija Bellia