Il-Membru Parlamentari Amanda Spiteri Grech iddedikat messaġġ lil binha li llum jiċċelebra għeluq sninu. Din il-ġurnata apparti kollox hi speċjali għaliha hekk kif kienet saret omm. Għaddew 15-il sena, u issa binha sar żagħżugħ!

"Dan il-jum, hmistax-il sena ilu sirt omm. Titnaqqax imhabba gdida li ma tistax tiddeskrivieha u m'ghandix kliem biex infissirha," kitbet Amanda. Xerrdet anke ritratt tiegħu għall-okkażjoni, fejn bosta nies ikkummentawlu, ikkumplimentawh u awgurawlu f'dan il-jum speċjali.

Awguri minn qalbna!


Kyle Zarb