L-attur Aaron Fenech xtaq jaqsam ix-xewqat sbieħ tiegħu lil persuna li tah iċ-ċans li jagħti l-kontribut tiegħu b'mod differenti. Hu xtaq juri l-gratitudni tiegħu lejh u jfaħħar il-valuri sbieħ li għandu. 

"Awguri mill-qalb lil dan il-bniedem li wera u għadu juri biċ-ċar bil-ħidma tiegħu kemm għandu għal qalbu lin-nies. Bniedem ta' valuri sodi soċjalisti fejn jemmen li kulħadd għandu x'joffri f'pajjiżna."

Aaron ikompli jikteb, "Grazzi tal-fiduċja li tajtni biex naħdem miegħek għall-ġid taċ-ċittadin. Onorat li nifforma parti mit-tim tiegħek. Awguri f'dan il-jum speċjali għalik"

Awguri Keith!

Facebook/ Aaron Fenech


Kyle Zarb