Illum Christine Bonaci qiegħda tiċċelebra għeluq sninha. Missierha, Hermann Bonaci awguralha f’dan il-jum speċjali li tiċċelebra ftit wara oħtha Stephanie Agius Bonaci. “Awguri kbira lil binti Christine. Inħobbok” kiteb Hermann.

Christine hija avukata, u ilha tipprattika din il-professjoni għal xi snin issa, wara li gradwat mill-università ta’ Malta. Hi ħadet sehem ukoll fil-programm popolari mal-Maltin ‘Simpatiċi’ bħala Anthea.

Awguri minn qalbna Christine!

 


Nicole Zammit