Il-Membru Parlamentari David Agius fakkar il-memorja tal-mibki missieru Twanny Agius, li ħalla din id-dinja ta’ 79 sena s-sena l-oħra. Hu kien il-President tal-Malta Amatuer Football Assosciation (MAFA) kif ukoll kien referee. “Il-festa t-tajba f’jum San Ġużepp, li missieri li għadu kif għalaq 5 xhur li mar ħdejn il-Mulej, kien tant devot tiegħu” kiteb David Agius. 

Strieħ fis-sliem Twanny. Nicole Zammit