Il-mużiċist Mark Spiteri Lucas kiteb l-awgurju tiegħu għal ħuh Ivan u martu Phyllis, li propju bħal-lum kienu qalu s-signor si. Għadda kwart ta' seklu, u llum il-ġurnata għandhom lil binthom Krista wkoll tagħti kulur lil ħajjithom.

Mark kiteb, "Awguri fil-25 anniversarju ta' żwieġ lil ħija Ivan u lil martu Phyllis. Il-Bambin iberikkom u xewqat sbieħ!" Mark u Ivan narawhom kemm-il darba jmexxu xi kunċert flimkien jew xi avveniment mużikali. Ir-relazzjoni ta' aħwa ta' bejniethom hi waħda sabiħa immens. 

Awguri minn qalbna!

Facebook/ Phyllis Spiteri Lucas


Kyle Zarb