Nibda billi ngħid li huwa tajjeb li waqt dan iż-żmien delikat, għandek issegwi ir-rakkommandazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet professjonali. Huwa tajjeb li meta u fejn possibbli għandek tibqa’ f’darek u ma toħroġx jekk mhux għal bżonn.

Ipprattika dak li qed insejħulu social distancing u jekk qed tħoss is-sintomi attribwiti mal-COVID-19 għandek tinforma l-awtoritajiet konċernati filwaqt li tibqa' kwarantina.

Iżda f’dan iż-żmien delikat x’għandu jkollok fil-kċina tieghek ? x’għandek tixtri? Kif tista’ tkun preparat?

Meta tagħmel deċizjonijiet waqt mumenti ta’ aġitazzjoni jew stress hemm ċans li tixtri affarijiet żejda li bejnek u bejn ruħek taf li aktarx lanqas biss se tikolhom. Allura tkun qed taħli flusek filwaqt li tkun qed tieħu oġġett jew prodott li jista' jagħmel użu minnu ħaddiehor. Ixtri bil-għaqal.

Dawn huma ftit rakkommandazzjonijet ta’ x’wieħed tajjeb li jkollu fil-kċina tiegħu waqt diżastri bhal dawn li mhux dejjem inkunu nafu meta huwa t-tmiem tagħhom.

Allura x’għandu jkollok fil-cupboard tal-kċina?

Tajjeb li jkollok dawn il-prodotti:

 • Dqiq
 • Żejt taż-żebbuġa u żejt Canola
 • Zokkor abjad u ismar
 • Bżar u melħ
 • Għasel
 • Ħall tat-tuffieħ - Apple Cider Vinegar – dan il-hall huwa versatili u għalhekk huwa ta’ użu kemm fl-insalata kif ukoll jista jintuża minnflokk il-ħall abjad jew aħ
 • Kunserva
 • Tadam fil-bott jew fil-vażett
 • Ross ismar jew abjad. Ir-ross ismar huwa aktar sustanzjuż.
 • Għaġin, couscous jew quinoa.
 • Fażola niexfa jew tal-bott. Il-fażola bajda, ċiċri, lentils, garbanzo u kidney beans fihom ħafna sustanzi.
 • Għall-ħami – baking soda, baking powder, ħmira
 • Ħafur
 • Stock tat-tiġieġ, ħut etc
 • Te u Kafe
 • Ħalib tal-bott jew long life
 • Corned beef
 • Tuna
 • Salamun tal-bott

Ħwawar li popolari:

 • Rignu
 • Chilli
 • Tewm midħun
 • Kannella
 • Msiemer tal-qronfol
 • Soy sauce
 • Ħwawar tat-tiġieġ
 • Tursin frisk
 • Karfus frisk
 • Kemmun
 • Ġinġer
 • Meraq tal-lumi (li jkun f’kontenitur forma ta’ lumija)
 • Essenza tal-Vanilla
 • Essenza tal-Lewż

Frott u Ħaxix:

Ftakar li fil-friġġ u l-friża l-ispazju huwa limitat. Tajjeb li qabel toħroġ tixtri tiċċekkja kemm baqalek spazju.

 • Tuffieħ (fil-friġġ idum madwar 3 ġimgħat)
 • Larinġ (fil-friġġ idum madwar 3 ġimgħat)
 • Tewm
 • Patata - meta tpoġġieha fil-friġġ isservi aktar
 • Basal – l-istess iservi aktar fil-friġġ.
 • Karrotti
 • Pastarda (fil-friġġ idum madwar 2/3 ġimgħat)
 • Jekk se tixtri banana jew lanġas, agħżilhom ftit meta u jekk isiru malajr tista’ tiffriżahom biex tagħmel ħobż magħmul mill-banana jew torta tal-lanġas.

Tal-friża:

 • Ħaxix imħallat
 • Frott imħallat

Jekk ma għandekx spazju fil-friża, tista’ tixtri ħaxix u frott li jkun priservat fil-bott bħall-corn, piżelli, faqqiegh, ħawħ eċċ.

HALIB, ĦUT U LAĦAM

 • Ħalib frisk jew ħalib tal-għażla tiegħek – bhal Soy jew Rice.
 • Ħalib tat-trab iservi aktar
 • Butir u marġerina - dawn tista’ anke tpoġġiehom fil-friż
 • Ftakar li ġobon iebes iservi ħafna aktar mill-ġobon artab.
 • Bajd frisk – tesaġerax u dejjem iċċekkja id-data
 • Perżut u bejken – tista’ anke tiffriż
 • Kapuljat – tista tagħmel diversi ikliet bihom bhal-zlazi, torti eċċ
 • Tiġieġ
 • Ċanga
 • Majjal
 • Ħut

Prodotti oħra li tajjeb li jkollok:

 • Lewż u karawett – fihom ħafna proteini
 • Butir tal-karawett/lewż
 • Mayonnaise
 • Sauce aħmar / bbq/ HP
 • Ġam tal-frott
 • Chocolate chips biex taħmi l-cookies

HOBŻ

Il-ħobż jiffriża ruħu tajjeb u għalhekk tista’ tiffriżah jekk tara li mhux se tilħaq tużah. Tista’ wkoll tixwiħ u tużah bhala croutons fl-insalata jew breadcrumbs.

 • Ħobż tal-Malti mqatta’
 • Ħobż tas-sandwich
 • Ħobz li taħmi inti stess f’dahrek bi ftit ingredjenti li diġa huma mniżżla hawnhekk. Fittex riċetti faċli online.

Ikel għat-tnaqqir:

 • Galletti u crackers
 • Gallettini
 • Taħlita ta’ lewż u frott niexef
 • Popcorn
 • Hummus
 • Żebbuġ
 • Bigilla
 • Xi ftit ċikkulata tajba biex tbiddel il-burdata.

Jekk għandek tarbija jew tfal żgħar:

 • Ħrieqi
 • Ħalib tat-trab/ formula
 • Cream
 • Temperatura
 • Mistura li tniżżel id-deni.

Jekk għandek l-annimali, tinsiex l-ikel għalihom.

XORB

Importanti li wieħed jaħseb ukoll biex ikollu biżżejjed ilma u xorb sustanzjuż. Avolja jekk tixtri dawn kollha sippost għandu jkollok 6 pakketti ilma b’xejn. Evita’ xorb b’ħafna zokkor pero jekk tbati bid-dijabete importanti li żżomm xi ħaġa ħelwa għal dak li jista’ jinqala.

Ic-CDC tirrakomanda li jkollok gallun ilma għal kull persuna kuljum.

Ixtri bil-ħsieb, kun bil-għaqal fl-għażliet tiegħek u ftakar f’ħaddiehor. Meta tmur tixtri prova ħalli distanza. Ċedi lill-anzjani u dawk bi tfal jew b’tarbija fil-ġuf.

Jekk ma tistax toħroġ tixtri, itlob l-għajnuna! Ċempel 111!

Grazzi lil Rebekah Grima għal dawn il-punti!


Gwida.mt