Il-kantant, mużiċist u eks ġurat fuq X Factor Malta, Ray Mercieca faħħar lil Anthony D'Amato talli kien “l-ewwel persuna li kien iħobb ibigħ artisti lokali bi kburija." Hu kompla jgħid, "imdejjaq li nisma' li ħalliena. Rispett lejn ir-raġel li tana l-albums li tgħallimna minnhom u dejjem bi tbissima. Kondoljanzi lill-familja." Hu għalaq billi qal, "Grazzi għall-għajnuna tiegħek fil-vjaġġ ta' artisti lokali."

Mużiċisti oħra li sellmu lil Anthony kienu il-gitarrist Wayne Camilleri u Jean Paul Borg mill-band The Busker. Żewġ mużiċisti li jiftakru jmorru hemm meta kienu għadhom iżgħar. L-istess kliem jisħquh Moira u Chris, "veru gentlom... Wieħed bħalu... Minbarra l-passjoni tiegħu għall-mużika... kien iħobb jgħinna l-artisti ... Allura ġeneruż u inkoraġġanti... U tant kien iħobb il-mużika Maltija."

Kliem simili tennieh Frank O'Neil, "Li nżur il-Belt Valletta qatt mhu ħa jerġa' jkun l-istess. L-ewwel album tiegħi mixtri minn hemm kien Sound of Silence... Simon u Garfunkel. Il-ħanut kien imwaqqaf bużnannu tiegħu Giovanni D'Amato fl-1885, fil-maħżen ikoniku fi Triq San Ġwann.

Hu salva, żewġ Gwerer Dinjija, il-pandemija tal-Influwenza Spanjola u sensiela ta' riċessjonijiet. Minn jaf kemm ġenerazzjonijiet tul iż-żmien żaru dan il-ħanut li dejjem kellu CDS, music sheets, posters u ħafna affarijiet oħra relatati mal-mużika.

Il-funeral tiegħu se jsir fil-Knisja Karmelitana fil-Belt Valletta nhar it-Tlieta filgħodu. Strieħ fis-sliem Anthony.

Facebook / D'Amato Records


Emil Calleja Bayliss