Fuq il-profil tiegħu, il-preżentatur Quinton Scerri kiteb qal, "llejla fid-20.45 l-aħħar edizzjoni tal-programm Topik fejn ser nagħtu ħarsa lejn l-aktar programmi u intervisti interessanti ta' din l-iskeda fuq TVM News+."

Hu jkompli jistqarr, "Skeda b'esperjenza differenti għalija flimkien mat-tim formidabbli, dinamiku u professjonali ta' WE MEDIA. Grazzi kbira lil Angie Laus li mexxiet il-produzzjoni bl-aktar mod organizzat u li kienet hemm dejjem lesta li tgħin."

Ritratt: Facebook / Quinton Scerri

Hu jżid jgħid, "Fuq kollox grazzi lit-tim tal-produzzjoni Mandy Vella, Xkembri Ryan, Jürgen Manicolo, Gino Tanti, Russell Sammut u Anita Vassallo Piccinino. Lil Mick Laus għad-direzzjoni u lil Xandru Azzopardi tas-sehem tiegħu. Flimkien ma' oħrajn li kienu ta' għajnuna. Grazzi li segwejtuna minn ġimgħa għal oħra."

Hu jagħlaq billi jgħid, "Nittamaw li dak li ħejjejna għalikom kien ta' interess!"


Emil Calleja Bayliss