Danna Sultana, li twieldet raġel iżda issa hija rikonoxxuta bħala mara, laqgħet l-ewwel wild tagħha ma’ żewġha Esteban Landrau s-sena l-oħra. B’kuntrast ma’ Danna, Esteban twieled mara imma ttrasforma f’raġel. 

Madanakollu, kemm Danna, kif ukoll Esteban, xorta waħda żammew l-organi riproduttivi tagħhom u għalhekk binhom ġie kkonċeput b’mod naturali u kien ir-raġel li refa’ r-responsabbiltà tat-tqala. 

Għalkemm mhijiex ħaġa li naraw ta’ kuljum, huwa sabiħ li kull tip ta’ familja tiġi apprezzata bid-differenzi tagħha u l-aqwa li lkoll jinsabu f’saħħithom!


Marija Bellia