Illbieraħ intilfet Tiki, qattusa li ħarbet u li għandha bżonn tmur lura d-dar mal-familja tagħha!

Il-qattusa Tiki intilfet illbieraħ fl-inħawi ta’ Marsaskala. Tiki għandha tinsab f’Marsaskala jew fl-inħawi tal-viċin. Sid Tiki, Rita Abela kitbet fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha biex min forsi jaraha, jirritornaha lura għax bħalissa jinsabu mitlufin mingħajrha.

Kull min jara lil din il-qattusa għandu jikkuntattja lil Rita ħalli tmur lura lejn darha!


Shanice Ahar