L-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta (MAM) qed titlob biex il-permessi ta’ avvenimenti li jinvolvu iktar minn 10 persuni jiġu rtirati mit-3 ta’ Awwissu, u jwissu wkoll lill-membri tagħha biss li jwettqu dmirijiet ta’ emerġenza sakemm ma jintlaħqux it-talbiet tagħha.

L-assoċjazzjoni qed twissi b'din l-azzjoni minħabba l-fatt li l-każijiet issa sparaw għal kważi mitt każ fi ftit jiem. Huma qal wkoll li, "It-tobba kollha fi gruppi vulnerabbli kif iddikjarati fl-avviżi legali f'Marzu jew approvati mill-amministrazzjoni, għandhom jaħdmu biss fid-dmirijiet amministrattivi jew tat-teleworking u jevitaw kuntatt mal-pazjenti."

Fid-dikjarazzjoni tagħha, il-MAM talbet ukoll li l-faċilitajiet pubbliċi tal-kura tas-saħħa jerġgħu lura għal dawk fi stat ta' emerġenza mit-3 ta' Awwissu.


Emil Calleja Bayliss