Il-preżentatriċi Angela Coleiro fakkret il-memorja tal-għażiż missierha, li kien ħalla din id-dinja propju bħal-lum, fit-18 ta' Settembru. Angela sellmet il-memorja tiegħu permezz ta' ritratt prezzjuż tiegħu u kelmtejn mill-qalb.

Angela tikteb, "Illum 18 ta' Settembru huwa s-17-il anniversarju mill-mewt ta' missieri Mario Coleiro. Strieħ fis-sliem Daddy"

Strieħ fis-sliem Mario. Żgur li kien, għadu u jibqa' kburi b'Angela u bil-familjari kollha, u jibqa' jħarishom għal dejjem! Kuraġġ Angela!

Facebook/ Angela Coleiro


Kyle Zarb