Qalb id-dwejjaq u l-inkwiet li għaddejjin minnu lkoll, il-preżentatur Ivan Gaffiero xtaq jaqsam erba' kelmiet mill-qalb forma ta' talba. 

Hu kien realistiku u ammetta li hu żmien li forsi ma kienx preparat daqshekk għalih u ma stenniex li għad naslu f'dan il-punt. "Qatt ma kont naħseb li aħna il-MALTIN nistgħu inbatu ukoll, imma issa naf Mulej, kemm saret diffiċli il-ħajja "

"Mulej qed naqtgħu qalbna, Int biss trid tkun li ssalvana
Nitolbok Mulej għall-anzjani , għall-vunerabli , għal nies b'mard mentali, nies b'anzjeta , nies li kuljum iridu jkomplu il-ħidma tagħhom .
Nitlobok mulej għat-tobba u dawk li jaħdmu f'isptarijiet."

Kuraġġ hi ċ-ċavvetta Ivan! Talba mill-isbaħ


Kyle Zarb