Il-UPE, L-Unjoni tal-Edukaturi Professjonali, għadha kemm ħabbret tilwima industrijali oħra mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn qajjmet ilmenti rigward id-drittijiet kostituzzjonali.

Il-UPE tgħid li din it-tilwima industrijali qed tiġbed l-attenzjoni wara li dawn id-drittijiet li kienu mitluba fl-interess tal-edukaturi ġew injorati, u akkuzat lill-Ministeru tal-Edukazzjoni li l-ilment mal-Ombudsman fl-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Edukazzjoni ma ngħatax attenzjoni xierqa. 

Fil-kummenti ħafna nies urew oppożizzjoni għal dan, madanakollu dawk kollha li jafu x'inhuma l-interessi tal-edukaturi iħossu li qed jieħdu ħtija għalxejn. Dawn l-istess persuni ddefendew lill-edukaturi wara li ħafna qed jispiċċaw biex jeħduha kontra l-għalliema. 


Kyle Zarb