Il-Ministru Għawdxi Anton Refalo, il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali ħalla post fuq il-mezzi soċjali sabiex jawguraw l-isbaħ xewqat lill-għażiża bintu li llum għalqet 17-il sena,

Il-Ministru kiteb, "Illum tagħlaq 17-il sena t-tifla Simona. Kulma jmur dejjem qed tikber! Happy Birthday qalbi. Inħobbok bla qies."

Aħna f'isem Gwida.mt, nawguraw lit-tifla tiegħu Simona l-isbaħ xewqat f'dan il-jum speċjali u nittamaw li jkollha sena mimlija b'dak kollu li tixtieq qalbha.


Emil Calleja Bayliss