L-artista lokali Emma Muscat, ilbieraħ tard filgħaxija qasmet post fuq il-mezzi soċjali ta' qsim il-qalb. Emma kitbet, "L-imħabba tiegħi. Illum kienet l-agħar ġurnata ta' ħajti ... il-ġurnata li nifirdu. Qatt ma kont naf uġigħ b'dan il-fond jista' qatt jeżisti... iżda jien qed nimmissjak aktar u aktar kull sekonda."

Hi kompliet tgħid, "Diġà smajtni nesprimi l-imħabba li ma tmutx lejk miljun darba, imma jien irrid nuri lid-dinja x’tifla inkredibbli, ta’ mħabba, sabiħa, vivaċi, sensittiva u li tieħu ħsieb kellek. Jien ferħana ħafna li tajniek l-aqwa ħajja li qatt jista' jistħoqqlu kelb. Aħna salvajniek meta kont żgħira, u issa int issalvana. Konna l-anġli tiegħek, u issa int tagħna. Strieħ fil-paċi Pearly, aħna nħobbuk għal dejjem u dejjem tfajla speċjali. Oħtok il-kbira tiegħek."

It-telfa ta' annimal fil-familja hi iebsa. Iebsa għax dak li jkun ikun tilef parti mill-familja u żgur li din qatt mhi faċli. Kuraġġ Emma. Wieħed jista' jara l-filmat li tellgħat fuq il-mezzi soċjali HAWN.


Emil Calleja Bayliss