Lil Sarah Camilleri mdorrijin narawha fuq diversi programmi televiżivi fi rwoli differenti bħala attriċi. Sarah hi magħrufa għall-programmi bħal Division 7, Iċ-Ċaqqufa u Tereża.

Illum huwa jum għeluq snin Sarah, li twieldet fis-sena 1978, jiġifieri llum hija għalqet 43 sena.

It-tim ta’ Gwida.mt jawguralha l-isbaħ xewqat f’dan il-jum.

Facebook / Sarah Camilleri


Henzley  Bezzina