Il-Jum Globali tar-Riċiklaġġ, iċċelebrat fit-18 ta’ Marzu kull sena, huwa inizjattiva duq ir-riċiklaġġ li tħeġġiġna nħarsu lejn l-iskart tagħna b’lenti ġdida. Hemm diversi modi ta’ riċiklaġġ li jippermettu li xi materjali jerġgħu jintużaw diversi drabi. Ir-riċiklaġġ huwa importanti għalina u għall-ambjent għaliex inaqqas l-enerġija li nużaw, itejjeb il-kwalità tal-ilma u l-arja li nieħdu n-nifs, u jiġġieled it-tibdil fil-klima.

Ir-riċiklaġġ inaqqas ukoll l-użu ta’ materja prima ġdida biex jinħolqu prodotti ġodda kif ukoll l-iffrankar ta' flus u riżorsi naturali. Gazzetti, fliexken tal-ilma tal-plastik, laned, kaxxi taċ-ċereali, u kartun tal-ħalib huma wħud mill-oġġetti riċiklabbli komuni ta’ kuljum. Jekk nagħmlu sforz biex nirriċiklaw oġġetti li normalment narmuhom, nistgħu nħallu impatt fuq id-dinja u ħajjitna b'mod aktar profond.

kulħadd jaf li rridu nagħmlu bidliet sinifikanti biex insalvaw il-pjaneta u l-ħajjiet tagħna. Dan huwa preċiżament għaliex il-Jum Globali tar-Riċiklaġġ inħoloq fl-2018. Il-jum jenfasizza l-importanza tar-riċiklaġġ u l-konservazzjoni billi jeduka lid-dinja dwar l-istatus tar-riżorsi essenzjali tagħna. Il-Fondazzjoni Globali għar-Riċiklaġġ tistabbilixxi l-għanijiet ċari tal-Jum Globali tar-Riċiklaġġ.


Bernard Xuereb