Sean Buhagiar jaqsam ritratt tal-attur veteran Narcy Calamatta li applika biex ikun parti mill-masterclass li qed tittella' minn Teatru Malta bl-isem ta' Complice. Meta artist iħobb l-arti tiegħu, ma jħalli xejn u lil ħadd iwaqqfu milli jagħmel dak li tassew iħobb.

Sean Buhagiar li huwa d-direttur artistiku ta' Teatru Malta jgħid, "Hawn Narcy Calamatta ta’ 82 sena, li applika ma’ Teatru Malta biex jipparteċipa f’masterclass ta’ ħamest ijiem, fiżika ħafna, b’Complicite – 'l-iktar kumpanija tat-teatru influwenti u konsistenti li taħdem fil-Gran Brittanja' – fost artisti dedikati oħra."

Hu jkompli jżid, "Kelli l-pjaċir li niltaqa' ma' Narcy madwar 12-il sena ilu, kien diġà 70. Id-dedikazzjoni erkulana tiegħu għall-professjoni tiegħu kienet sors kostanti ta' motivazzjoni lokali għalija. Notorjament iparla b'mod faċli, iżda dejjem irid jitkellem dwar proġetti ġodda kull darba li niltaqgħu."

Sean fl-aħħar itemm bil-kliem, "Il-ħeġġa bla waqfien tiegħu biex ikompli jiżviluppa mhux biss hija ammirevoli, hija għal kollox ta’ ispirazzjoni kbira."

Facebook / Sean Buhagiar


Emil Calleja Bayliss