Carlo u Valentina Rossi kellhom jippostponu t-tieġ minħabba s-sitwazzjoni preżenti. Għaldaqstant bħal kull koppja oħra li għaddiet minnha din l-esperjenza, esprimew sens ta' dispjaċir.

Madanakollu jidher li kollox taħt kontroll u ddeċidew fuq id-data l-ġdida meta jsiru ta' xulxin! "Ikolli nsejjaħlek marti aktar tard. Sħabna u l-familjari ser jifhmu żgur li aħna m'aħniex it-tip ta' persuni li ħa jkollna tieġ bil-qiegħda". Fil-fatt Carlo u Valentina ser jiżżewġu sentejn oħra fl-2022. Bosta kienu li awgurawlhom l-isbaħ xewqat u kif kien mistenni, kulħadd fehem id-deċiżjoni tagħhom. Speċjalment dawk li jafuhom sew!

Nawgurawlhom minn qalbna l-isbaħ xewqat - kuraġġ għeżież!


Kyle Zarb