Toni Gialanze, li kien jaħdem fi sħab ma' Andrew Sciberras, l-artist żagħżugħ li ħalliena fl-aħħar ta' Ġunju li għadda, qasam filmat fuq il-midja soċjali ta' spettaklu li sar riċentament f'ġieħ il-memorja tiegħu.

Kiteb, "Andrew ma kienx biss sieħeb tax-xogħol u ħabib, iżda kien ukoll persuna li bil-viżjoni u l-prinċipji tiegħu fforma l-mod kif naħseb, kemm bħala bniedem kreattiv kif ukoll bħala uman. L-influwenza tiegħu kienet qawwija immens, daqslikieku l-frammenti ta' moħħu baqgħu stampati għal dejjem f'tiegħi."

Hu u jaqsam il-filmat ta' spettaklu tad-dawl li tella' xahar ilu waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, spjega kif ħass il-preżenza ta' Andrew maġenbu hekk kif kien qed jiddisinja l-wirja. Permezz tal-wirja, Toni xtaq jittrażmetti l-enerġija kreattiva ta' Andrew bl-aħjar mod li seta'. Kompla, "Kissirt ħafna fruntieri kull fejn kont. Aħna niftakru fik u niċċelebrawk b'dan il-mod, fratell."

Kompli strieħ fis-sliem, Andrew.


Bradley Cachia